red. Aleksandra Sęk: logopeda, filolog języka polskiego specjalność nauczycielska

Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią

red. Aleksandra Sęk Echolalia to powtarzanie dźwięków, które usłyszało się z otoczenia. Zjawisko echolalii pojawia się kiedy dziecko gaworzy, czyli między trzecim a ósmym miesiącem życia. Dzięki temu zjawisku dziecko

Wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz

red. Aleksandra Sęk Ortodonci nazywają wady zgryzu. Logopedzi nazywają zaburzenia mowy. Wspólnetezy jakie przyjmują obie te specjalistyczne zawody to stwierdzenia, że:● przestrzeń orofacjalna jest wspólną przestrzenią pracy, ponieważ występują w

Techniki czaszkowo – twarzowe. Pomost pomiędzy fizjoterapeutami i logopedami

red. Aleksandra Sęk Przed palpacją i pracą manualną ważna jest znajomość i ciągłe doskonalenie się w anatomii.W tym anatomii przede wszystkim: głowy, szyi w tym: krtani i gości gnykowej. Dodatkowoklatki

Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

red. Aleksandra Sęk ➔ Percepcja słuchowa – identyfikowanie obiektów dźwiękowych z otoczenia, napodstawie charakterystycznych dźwięków. ➔ Słuchanie – fizjologiczny odbiór bodźców słuchowych, które możliwe jest dziękianalizatorowi słuchu. Słuchanie polega na

Rozszczep wargi i podniebienia – zasady postępowania – wielospecjalistyczna opieka lekarska i terapeutyczna

red. Aleksandra Sęk Rozszczepy są najczęściej występującą wadą wrodzoną wśród ludzi. 0,5-1,6 %społeczeństwa ma wady rozszczepowe. Kiedy sprawdzimy częstość występowania wadrozszczepowych jest to 1 na 700 urodzeń. Liczby te mogą

Zgryz otwarty – oddziaływanie logopedyczne

red. Aleksandra Sęk W przypadku zgryzu otwartego oceniana jest szpara niedogryzowa, która jest długością między brzegami siecznymi siekaczy żuchwy i szczęki. Zgryz otwarty diagnozujemy, kiedy pacjent po złączeniu górnego łuku

Dysleksja w ujęciu sensomotorycznym

red. Aleksandra Sęk Słowa kluczowe: dysleksja, sensomotoryka, dysleksja sensomotoryczna. Jak nauczyć dziecko planowania ruchu, które jest niezbędne do prawidłowej nauki mowy, czytania, pisania stymulując funkcje motoryczne dziecka: Stymulacja motoryki dużej

Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym

red. Aleksandra Sęk Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym. Słowa kluczowe: metoda, ułatwiona komunikacja, dzieci niemówiące, narzędzie usprawniające mowę. Metoda Ułatwionej Komunikacji (ang. Facilitated Communication – FC) została

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem na przykładzie trzeciego roku życia dziecka (Korendo M., 2019,

Od mówienia do karmienia

red. Aleksandra Sęk Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia. Niedojrzałością neuromotoryczną (neuromotor immaturity – NMI) mówić można kiedy nie występują uszkodzenia

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych w terapii logopedycznej

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, w tym żuchwy, warg, języka i podniebienia miękkiego. Najlepszą pozycją...

Dyspraksja i apraksja mowy. Sensoryczno-motoryczne podejście do terapii logopedycznej

red. Aleksandra SękSłowa kluczowe: dyspraksja mowy, apraksja mowy.Apraksja mowy ma charakter motoryczny, który jest deficytem o podłożu lingwistycznym, który skupia się wokół zaburzeń planowania i programowania ruchów narządów mowy. Synonimy

Funkcje fonologiczne – diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

W terapii dzieci z dyslalią często zbytnią uwagę poświęca się na wywołanie konkretnej głoski przy nieprawidłowej...

AFAZJA: podstawy teoretyczne – pojęcie afazji dziecięcej, przyczyny, typy afazji

Afazja według Styczek to całkowita lub częściowa zanik umiejętności posługiwania się językiem (w tym...

Międzyzębowa wymowa t, d, n, l – diagnoza i terapia logopedyczna

Cechy fonetyczne głoski [t]: ustna, bezdźwięczna, przedniojęzykowo-zębowa, zwarto-wybuchowa, twarda...

Diagnoza afazji dziecięcej

Co odpowiada za powstawanie mowy?: - kora mózgowa, - nerwy czaszkowe, przede...

Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu

Afatyk to pacjent, który bardziej czuje niż wie, ponieważ nie potrafi zaplanować swojej wypowiedzi...

Makroglosja w praktyce logopedycznej

Orofacjologopedia bada zaburzoną realizację fonemów, która jest skutkiem nieprawidłowości anatomicznych narządów mowy...

Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)

Diagnoza: 1. Ocena neurologiczne w tym wyniki badania neurologicznego i rozpoznanie kliniczne dotycząca...

Żuchwa w pracy logopedycznej

Mięśnie żucia a żuchwa: żuchwa bierze udział w procesie rozdrabniania pokarmu, czyli w żuciu. Kiedy...

Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w przedszkolu

„Dysleksja – to trudności w linearnym opracowaniu informacji: symbolicznych, czasowych, motorycznych...

Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i mięśnie żucia, pod kątem przyczepów...

Stosowanie regulatorów MFS – o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną

Zestaw silikonowych stymulatorów wspomagających terapię miofunkcjonalną. Głównym celem....

Dlaczego praca manualna z ciałem niemowlaka jest niezbędna do terapii logopedycznej?

Fizjoterapia u niemowlaków zapewnia: uzyskanie najlepszej pozycji do oddychania niemowlęcia...

Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

Warunkiem właściwego rozwoju motorycznego jest prawidłowe funkcjonowanie zmysłów...

Staw skroniowo-żuchwowy i zdrowie w ujęciu chirodontycznym

Wpływ na rozwój narządu żucia mają: pozycja głowy w pozycji skorygowanej a nawykowej...

Terapia ucznia z dysleksją w szkole

Wiadomo, że są zjawiska, które mogą nas niepokoić, kiedy obserwujemy swoje dziecko i być podstawą...

Metoda audytywno – werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem

Metoda audytywno - werbalna oparta jest na odbiorze dźwięków przez kanał słuchowy, polega na uczeniu się w...

Niemowlę u logopedy – podejście holistyczne

Zalety oddania niemowlaka z trudnościami z karmieniem w ręce neurologopedy. Neurologopeda: jest...

Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązanie terapeutyczne

Logopeda diagnozując sprawdza narządy mowy, jego funkcje i napięcie mięśniowego pacjenta. W terapii...

Kinestezja artykulacyjna i praksja oralna

Niezbędne do nadawania mowy jest czucie głębokie, które posiada umiejętność czucia ułożenia...

Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej?

Zjawiska fonetyczne, które spowodowane są zbyt szybką i niewyraźną mową pacjenta (A.Siudak): A. Metatezy: a. Metatezy...

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu to innymi słowy badania przesiewowe, które wykonuje się z początkiem...

Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej

Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, osteopaci pracujący manualnie na obszarze czaszki i...

Innowacyjne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne – język migowy dla każdego

Podstawowe pojęcia z surdologopedii: 1. Słabosłyszący - osoba, która posiada lekki / umiarkowany ubytek...

Elementarz logopedy – praca w przedszkolu integracyjnym. Organizacja pracy, dokumentacja, wskazówki na start

Diagnoza logopedyczna. Pierwsze spotkania dziecka z logopedą będą opierać się na diagnostyce...

Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna

Jaka jest różnica pomiędzy seplenieniem międzyzębowym a seplenieniem bocznym? a) sposób...

Ankyloglosja – terapia przed i po zabiegu

Dlaczego tak ważna jest opieka logopedy przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka? Zadaniem logopedy jest...

Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia a nabywanie sprawności języka

Co to jest język? Język to system znaków, który po poznaniu i opanowaniu umożliwia nam wejście...

Opinie uczestników szkoleń