red. Aleksandra Sęk

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu to innymi słowy badania przesiewowe, które
wykonuje się z początkiem roku szkolnego. Badanie przesiewowe wygląda zupełnie inaczej
będąc studentem logopedii, początkującym logopedą czy wieloletnim neurologopedą. Sprawą
ważną jest kontakt z rodzicami dziecka. Jeżeli jest on nieusystematyzowany zaleca się
założenie zeszytu dziecka, gdzie wklejane będą nie tylko wykonane ćwiczenia, ale i
informacje dla rodziców.

Elementy organizacji diagnozy logopedycznej w przedszkolu:

1. Czas trwania badania: zależny jest od doświadczenia logopedy. Tutaj z pewnością
metoda wzrokowo – słuchowa. Około 30 minut jest wystarczające na
przeprowadzenie badania słuchu fonemowego, jamy ustnej czy prób dodatkowych.

2. Miejsce badania: najlepiej kiedy będzie to miejsce, gdzie panuje cisza. Logopeda
musi mieć na uwadze, iż placówki mogą mieć ograniczone warunki i nie każde
przedszkole ma osobny gabinet.

3. Wyposażenie: podstawą jest stolik, dwa krzesła i miejsce na podłodze, gdzie znaleźć
się może mata czy materac. Logopeda przynosi na badanie rękawiczki, szpatułki
laryngologiczne, lusterko, niekiedy testy i przedmioty, które uzna za niezbędne przy
badaniu przesiewowym.

4. Dokumenty np.: arkusz obserwacji, który jest podstawą do napisania diagnozy
logopedycznej.

5. Własne spostrzeżenia: najlepiej je notować spostrzeżenia na laptopie czy na kartce.

6. Elementy badania logopedycznego:

A. budowa jamy ustnej,

a. wargi:

i. pozycja spoczynkowa warg,
ii. wędzidełko wargi górnej,
iii. ruchomość warg,
iv. mięsień okrężny ust i jego napięcie,
v. zgryz,

b. podniebienie:

i. wykluczenie rozszczepu,
ii. określenie typu podniebienia,

c. zgryz:

i. wykluczenie zgryzu otwartego, głębokiego, krzyżowego,
ii. określenie zgryzu

d. policzki:

i. napięcie w obrębie mięśni żwaczy,

e. genioglossus,

i. sprawdzenie napięcia pod brodą, które mogą sugerować ankyloglosję
f. migdały:

i. wykluczenie powiększonych migdałów
ii. wykluczenie migdałów złączonych z języczkiem,
iii. wykluczenie trzeciego migdałka,
iv. głośność oddychania,

g. nozdrza:

i. badanie symetryczności,
ii. badanie drożności obu dziurek nosa,

h. wędzidełko i język:

i. pozycja spoczynkowa języka,
ii. kląskanie,
iii. pozycja wertykalno – horyzpntalna,

i. połykanie

i. obrabianie śliny,
ii. obrabianie pokarmu,
iii. picie,

j. napięcie mięśniowe

B. praksja oralna:

a. ruchomość artykulatorów,

b. umiejętność naśladowania,

c. umiejętność układania sekwencji,

C. kinestezja artykulacyjna:

a. czucie ułożenia narządów artykulacyjnych,

b. czucie głębokie,

D. artykulacja głosek palatalnych, dentalnych i dziąsłowych:

a. realizowanie głosek wewnątrzwyrazowo: w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

b. realizowanie głosek międzywyrazowo

E. słuch fonemowy:

a. umiejętność różnicowania głosek ze słuchu.

7. Sposób przekazywania wyników: zależy od diagnozy. Zawsze jednak należy dać
informację zwrotną pacjentowi, jak i rodzicom.


#speech #speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


Bibliografia:
1. Marta Czajka (Logopeda Radzi),,Przesiewowe badanie artykulacji dzieci 3-8 rok
życia”, 2022.

Leave a Comment