red. Aleksandra Sęk

Fizjoterapia u niemowlaków zapewnia:

 • uzyskanie najlepszej pozycji do oddychania niemowlęcia,
 • stymulację rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia,
 • nawiązania mocniejszej więzi emocjonalnej rodziców z niemowlęciem,
 • pobudzenie funkcji prymarnych, takich jak: oddychanie, ssanie, połykanie,
 • możliwość skrócenia wentylowania niemowlęcia przez wentylację zastępczą,
 • pracę nad prawidłowym napięciem mięśniowym, np.: zbyt duże/małe napięcie
  mięśniowe może utrudniać rozwój motoryczny dziecka, dlatego tak ważna jest praca
  specjalistów i szybkie reagowanie na np.: odginanie się niemowlęcia do tyłu.

Zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być wykonywane we współpracy z neonatologiem,
położną i logopedą/ neurologopedą, po to aby odpowiednio monitorować funkcje
niemowlaka w czasie trwania terapii manualnej.

Kamienie milowe w rozwoju niemowlęcia w poszczególnych miesiącach:

Kamienie milowe
pomagają w ustaleniu czy dziecko rozwija się prawidłowo, z lekkimi opóźnieniami bądź
atypowo. Dzięki nim fizjoterapeuci łatwiej diagnozują deficyty niemowląt i ich zaburzenia.
Dodatkowymi i ważnymi elementami są: wywiad z rodzicem (rozmowa o czynnikach
ryzyka), obserwacja niemowlęcia, badania pediatryczne i rzetelna diagnoza specjalistów.
Praca manualna wdrożona do 36 miesiąca życia skutkuje najlepszymi efektami terapii,
ponieważ do 3 roku życia mózg dziecka jest najbardziej plastyczny.

A. Rozwój ruchów głowy:

 • 1 miesiąc – niemowlę potrafi oderwać nos od materaca i nisko unosić głowę,
 • 2 miesiąc – niemowlę potrafi unieść głowę pod kątem 45 stopni,
 • 3 miesiąc – niemowlę potrafi unieść głowę pod kątem 90 stopni utrzymać sztywną
  główkę przez około 1 minutę w czasie pionowego trzymania,
 • 4 miesiąc – niemowlę potrafi unieść głowę pod kątem 90 stopni i utrzymywać główkę
  sztywno,
 • 5 miesiąc – niemowlę potrafi utrzymać się na przedramionach i odwrócić głowę w
  kierunku bodźca,
 • 6 miesiąc – niemowlę potrafi swobodnie odwracać główkę, jak i trzymać sztywno
  główkę w pozycji pionowej.

B. Rozwój umiejętności siedzenia:

 • 3 miesiąc – niemowlę ma za sobą pierwsze krótkie próby siedzenia z całościową
  pomocą opiekuna, warunkiem do siedzenia jest zdobyta umiejętność utrzymania
  główki sztywno,
 • 4 miesiąc – niemowlę dalej doskonali siedzenie z podparciem i pomocą opiekuna,
 • 5 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie siedzieć z podparciem,
 • 6 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie siedzieć bez podparcia,
 • 7 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie siedzieć bez podparcia i wykonać ruchy
  siedząc,
 • 8 miesiąc – niemowlę potrafi z pozycji siedzącej samodzielnie usiąść.

C. Rozwój umiejętności stania:

 • 3 miesiąc – niemowlęciu udaję się na krótko usztywnić nogi w kolanach i ma za sobą
  pierwsze próby przyjmowania pozycji stojącej,
 • 4 miesiąc – niemowlę potrafi opierać swoje nóżki o podłoże i utrzymać na nich swój
  ciężar ciała,
 • 5 miesiąc – niemowlę udoskonala utrzymanie sztywnych nóg,
 • 6 miesiąc – niemowlę potrafi z pozycji siedzącej/leżącej podciągać swoje rączki do
  pozycji stojącej. W tej pozycji niemowlę podejmuje próby stawiania pierwszych
  kroków,
 • 7 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie stać,
 • 8 miesiąc – niemowlę ma za sobą pierwsze próby samodzielnego wstawania z pomocą
  uchwycenia się i podciągnięcia,
 • 9 miesiąc – niemowlę udoskonala umiejętność podnoszenia się, korzystając z małej
  podpory,
 • 10 miesiąc – niemowlę wykonuję pierwsze próby samodzielnego podnoszenia się z
  raczkowania bądź klęku.

D. Rozwój umiejętności chodzenia:

 • 6 miesiąc – niemowlę ma za sobą pierwsze próby stawiania kraków, w czasie
  podtrzymywania go pod pachami,
 • 7 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie stać z podparciem, samo próbuje wykonać
  bardzo małe kroczki,
 • 8 miesiąc – niemowlę doskonali swoje umiejętności,
 • 9 miesiąc – niemowlę potrafi stawiać pierwsze kroki z jednoczesnym trzymaniem się
  obiema rączkami stabilnej powierzchni,
 • 10 miesiąc – niemowlę dzięki prowadzeniu za obie rączki przez opiekuna, potrafi
  chodzić,
 • 11 miesiąc – niemowlę potrafi chodzić z podpieraniem się na przedmiotach
  przesuwających się, np. wózeczek, krzesełko,
 • 12-14 miesiąc – niemowlę potrafi samodzielnie chodzić.

E. Rozwój umiejętności manipulowania i chwytania:

 • 0-2 miesiąc – niemowlę bez woli ma odruch chwytny,
 • 3 miesiąc – niemowlę chwyta zabawkę, którą włoży się do rączki,
 • 4 miesiąc – niemowlę posiada chwyt prosty,
 • 5 miesiąc – niemowlę wyciąga rączkę po zabawkę, umiejętność przekładania zabawki
  z rączki do rączki,
 • 6 miesiąc – niemowlę doskonali manipulację jedną rączką, niemowlę posiada chwyt
  dłoniowo – łokciowy,
 • 7-8 miesiąc – u niemowlęcia pojawia się chwyt nożycowy,
 • 9-12 miesiąc – niemowlę posiada chwyt pensetowy, ma pierwsze objawy
  kształtowania się dominacji stronnej.

Kształtowanie się nieprawidłowej postawy ciała i chodu u niemowlęcia ma wpływ na dalszy
globalny rozwój dziecka i jego ruchów. Objawy mogą być funkcjonalne (zauważalne w
funkcjach) lub strukturalne (zauważalne w strukturze). Problemy asymetrycznego
pozycjonowania niemowląt i noworodków są częste wśród pacjentów w rehabilitacji
fizjoterapeutycznej.


#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej

Bibliografia:
1. J. Cieszyńska, M. Koredo ,,Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju
dziecka od noworodka do 6 roku życia”, Kraków 2007

2. A. Wojciechowska, J. Rudnicki, M. Boberski, E. Żyżniewska-Banaszak, ,,Zabiegi
fizjoterapeutyczne w oddziałach patologii noworodka” [w:] ,,Wyroby medyczne.
Kwartalnik techniczno – informacyjny”, s. 32 – 35.

3. A. Kowalczykiewicz-Kuta, ,,Kamienie milowe we wczesnej ocenie rozwoju dziecka”
[w:] ,,Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach
medycznych. T.6”, Opole 2018, s.57 – 70.

Leave a Comment