red. Aleksandra Sęk

Diagnoza logopedyczna.

Pierwsze spotkania dziecka z logopedą będą opierać się na diagnostyce, która wyostrzy nam
cele terapii.

a) Sprawdzenie funkcji prymarnych (pozycja spoczynkowa języka, tor oddechowy,
ssanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, połykanie, pozycja spoczynkowa żuchwy),

b) Sprawność narządów mowy: zęby i zgryz, język i wędzidełko, ruchomość języka,

c) Sprawdzenie dodatkowych parafunkcji, np: obgryzanie długopisu, ołówka czy
paznokci,

d) Badanie artykulacji, fonacji, zrozumiałości, prozodii mowy,

e) Sprawność mięśni twarzy: mimikę, mowę ciała, gestykulację,

f) Gradualne badanie języka polegające na sprawdzeniu:

i) rozumienia mowy (mowa bierna),

ii) nadawania mowy : powtarzania, samodzielne mówienie: nazywanie (mowa
czynna),

iii) fleksji, (poprawność gramatyczna),

iv) dłuższych wypowiedzi,

v) umiejętności budowania wypowiedzi narracyjnych i dialogu.Terapia logopedyczna


Mając na celu dobro pacjenta bardzo ważne jest indywidualne podejście do dzieci i
holistyczne rozpatrywanie problemów logopedycznych. Dlatego w terapii istotna jest
współpraca specjalistów zatrudnionych w przedszkolu integracyjnym i ośrodków
współpracujących z przedszkolem. Dodatkowa analiza orzeczeń i opinii, które posiada
dziecko dotyczących zaburzeń mowy w celu opracowania indywidualnego programu
terapeutyczngo dla każdego dziecka w przedszkolu integracyjnym. Terapia logopedyczna ma
również na celu wyrównanie szans dzieci z deficytami rozwoju w procesie edukacji.


Czas trwania terapii logopedycznej


Zależny jest od częstotliwości zajęć logopedycznych i kiedy jest taka konieczność od
regularnej współpracy z innymi specjalistami. Specjaliści najczęściej współpracujący z
dziećmi: neurolodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy, laryngolodzy, foniatrzy, stomatolodzy i
ortodoncji.


Rola rodziców w terapii logopedycznej


Kluczową rolą jest wiara i motywacja, która dopinguje dzieci do współpracy z logopedą.
Stawianie dziecku małych wyzwań, aby mogło poczuć się z siebie dumne i stawało się z dnia
na dzień bardziej samodzielne. Współpraca z rodzicami jest ważna, ponieważ cele rodziców i
terapeutów winny być podobne i uzupełniać się nie tylko zajęciami w przedszkolu, ale i w
środowisku domowym.


Testy do badań przesiewowych:


I. ,,Czy mówię poprawnie? Zestaw prób diagnostycznych do wstępnej diagnozy
logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym” M. Lampart – Busse, M. Frydecka,
2019,

II. ,,Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym” I.
Michalak – Widera, K. Węsierska, Katowice 2012,

III. ,,Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-,
cztero- i sześcioletnich” D. Emiluta – Rozya, H. Mierzejewska, P.Atys, Warszawa
2004,

IV. ,,Przesiewowy Test Logopedyczny” Z. Tarkowski,

V. ,,Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym” S. Grabias, Z. M.
Kurkowski, T. Woźniaka,

VI. ,,Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży” I. Michalak – Widera, Katowice.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


Bibliografia:
1. Szkolenie organizowane przez mgr Joannę Ćwiklińską ,,Wszystko o przesiewowych
badaniach logopedycznych”, Akademia Logopedy, 2020.

Leave a Comment