red. Aleksandra Sęk

Zalety oddania niemowlaka z trudnościami z karmieniem w ręce neurologopedy

Neurologopeda:
 • jest w stanie wyeliminować patologiczne reakcje ruchowe niemowlęcia w sferze orofacjalnej,
 • dokona diagnozy i będzie uważnie przyglądać się zmianom jakie zachodzą w funkcjonowaniu podczas jedzenia maluszka,
 • potrafi zdiagnozować czy dziecko jest gotowe na przyjmowanie pokarmów drogą doustną, w bezpieczny dla niego sposób,
 • kontroluję rozwój twarzoczaszki niemowlęcia, jak i jego napięcie mięśniowe,
 • zwraca uwagę, aby niemowlę oddychało prawidłowo nosem, miało prawidłową pozycję spoczynkową języka, która jest potrzebna do rozwinięcia prawidłowego zgryzu,
 • przeciwdziała infekcjom w sferze orofacjalnej,
 • uświadamia o roli, jaką odgrywa prawidłowa pozycja podczas karmienia,
 • pomaga w tworzeniu dobrej relacji rodzic – dziecko,
 • usuwa dolegliwości, które tworzą się w przewodzie pokarmowym niemowlaka,
 • w terapii zależy mu aby funkcje pokarmowe przebiegały normatywnie,
 • zapobiega wadom wymowy,
 • wie, jak dobrać pomoce do karmienia, aby dziecko jadło swobodnie i bezpiecznie.
Funkcje kompleks ustno-twarzowy (M.Karwot – Pięta):

 • oddychanie fizjologiczne, w czasie mówienia i wysiłku fizycznego,
 • pozycja spoczynkowa języka,
 • praca mięśni twarzy, która odpowiada za naszą mimikę,
 • przyjmowanie płynów i pokarmów,
 • autostymulacja, zabawy orofacjalne,
 • odczuwanie zróżnicowanej struktury, temperatury i smaku pokarmu,
 • odruchowe reakcje oralne,
 • czkawka, ziewanie, chrapanie – czynności fizjologiczne,
 • odgryzanie, żucie, gryzienie,
 • parafunkcje narządu żucia (wyróżniamy niepokarmowe ssanie i niepokarmowe odgryzanie),
 • mowa.
Odruchy niemowlęce:

1. Odruchowa reakcja ssania. Metoda aktywizacji odruchu polega na położeniu palca na języku czy ustach niemowlęcia. Niemowlę reaguje ssąc podczas stymulowania. Odruch ten występuje do 6-7 miesiąca życia.

2. Odruchowa reakcja szukania. Metoda aktywizacji odruchu polega na stymulowaniu palcem kącików ust. Niemowlę reaguje odwracając głowę w kierunku, gdzie jest stymulowane. Odruch ten występuje do 6-7 miesiąca życia.

3. Odruchowa reakcja kąsania. Metoda aktywizacji odruchu polega na stymulacji palcem okolicy, gdzie wyrosnąć mają zęby trójki – kły. Niemowlę reaguje zamykając żuchwę, w której znajduję się palec. Odruch ten występuje do 6-7 miesiąca życia.

4. Odruchowa reakcja wymiotna. Metoda aktywizacji odruchu polega na przesunięciu palca od podniebienia twardego w kierunku podniebienia miękkiego. Niemowlę reaguje szeroko otwartymi oczami i wysunięciem się żuchwy i języka. Niekiedy słychać kaszel. Odruch ten występuje przez całe życie.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Bibliografia:
1. Magdalena Knapek ,,Opieka logopedyczna dziecka przedwcześnie urodzonego”, pod. red. Joanna Gruba [w:] Przegląd logopedyczno pedagogiczno psychologiczny, nr 1/ 2019.
2. Karwot-Pięta M., Terapia zaburzeń procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie, [w:] Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne, red. A. Piechnik, Warszawa, 2019.
3. D.Pluta – Wojciechowska, „Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji”, Bytom, 2022.
4. D. Pluta – Wojciechowska, Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno – twarzowego. Logopedia, 2019.

Leave a Comment