red. Aleksandra Sęk

Staw skroniowo – żuchwowy to parzysty staw twarzoczaszki. Posiada on:
 • KRĄŻEK STAWOWY, rozdziela staw na dwa piętra który odpowiada za płynną i złożoną pracę stawu,
 • WIĘZADŁA, które umożliwia określone ruchy i stabilizują staw,
Prawidłowa koordynacja z mięśniami żucia jest niezbędna do działania aparatu mowy. Jest on jednak narażony na dysfunkcje, np:
 • zbyt silne napięcie w stawie, które może kolidować z normalnym ruchem mięśnia,
 • przemieszczenie krążka stawowego może blokować ruch.
Funkcje stawu skroniowo-żuchwowego:
 • żucie,
 • rozdrabnianie pokarmu i miażdżenie,
 • otwieranie i zamykanie szczęki,
 • cofanie,
 • wysuwanie żuchwy
Bez prawidłowo realizowanych tych funkcji nastąpić mogą parafunkcję, które objawiać się mogą w artykulacji, np.: zaobserwować można niestaranną wymowę głosek, wyrazów, zdań. W przypadku kiedy pacjent zapytany o funkcję jedzenia oznajmia logopedzie, iż czuje nieprawidłowości w obrębie tych funkcji, jest to informacja dla specjalisty, iż ból podczas żucia jest objawem, a przyczyn może być wiele. Najczęściej pacjenci wybierają żucie po stronie chorego stawu. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać iż stawy skroniowo – żuchwowe nie biorą udziału w samej artykulacji.

Artykulacja jest czubkiem góry lodowej, która zbudowana jest z funkcji:
 • oddychania, (nieprawidłowe oddychanie może skutkować zniekształceniem stawu sż)
 • ssania (funkcja ta podczas ssania stymuluję staw do wzrostu)
 • odgryzania (zęby, mogą występować okluzje…)
 • żucia, (asymetryczna praca żuchwy objawiała się będzie nie tylko podczas żucia, ale również artykulacji np: poprzez nawykowe wypychanie żuchwy do przodu),
 • połykania (praca języka powinna być symetryczna i nieograniczona)
Kiedy z wymienionych powyżej funkcji występują problemy często towarzyszyć im będą skutki w artykulacji i wadach wymowy.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #zaburzenia #stawy #stawskroniowożuchwowy #wadywymowy

Bibliografia:
 1. Pluta-Wojciechowska Danuta. (2019). Orofacjologopedia. „Logopedia” (T. 48, [nr] 1, 2019, s. 137-157)
 2. I. Sołtys, Wpływ typu karmienia na rozwój wzorców artykulacyjnych. Przeciwdziałanie zaburzeniom w wypadku karmienia sztucznego − zadania logopedy w:] Studia pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW, R.VIII, 2016.
 3. M. Żaboklicka: Wymowa kandydatów na studia aktorskie. Na materiale zebranym w Akademii Teatralnej w Warszawie podczas egzaminów na Wydział Aktorski w 2011 roku [w:] Studia pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW, R.VIII, 2016.
 4. I. M. Becker, Wprowadzenie do zaburzeń okluzji oraz uzasadnienie leczenia [w:] Okluzja w praktyce stomatologicznej, pod. red. G. Śmiech – Słomkowska, Wrocław 2013.
 5. H. A. Gremillion, Parafunkcje okluzyjne i zaburzenia stawu skroniowo – żuchwowego (TMD): rozważania neurobiologiczne, [w:] Okluzja w praktyce stomatologicznej, pod. red. G. Śmiech – Słomkowska, Wrocław 2013.

Leave a Comment