Jesteśmy akredytowaną placówką!

 

Akredytacja

- możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego zgodne z MEN

 

- większe możliwości zatrudnienia na rynku pracy

 

- wysoki poziom nauczania

 

- międzynarodowa uznawalność wyników

 

- wykwalifikowana kadra szkoleniowa

 

- bogata oferta szkoleniowa

 

Teczka Logopedy posiada od teraz akredytację Kuratorium na wszystkie prowadzone szkolenia. Oznacza to, że jako placówka, spełniamy wszelkie normy, wymagania i kryteria jakości procesu szkolenia oraz zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców.