red. Aleksandra Sęk


Dziecko z niedosłuchem poznaje świat z ograniczonymi zdolnościami umysłowymi i
możliwościami poznawczymi.
Na skutek tego nabywanie mowy i kształtowanie się jej jest
utrudnione. Dzięki specjalnym oddziaływaniom logopedycznym i rehabilitacji słuchu
dziecko może stawać pewne kroki w kształtowaniu swojej mowy w świecie dźwięku.

Na co zwraca uwagę diagnoza surdologopedyczna:

 • określenie problemu: wywiad, obserwacja, badanie mowy,
 • percepcja słuchowa, pamięć słuchowa, spostrzegawczość słuchowa, słuch
  fonematyczny,
 • kompetencję językową i komunikacyjną: w tym kohezję, koherencję, system:
  leksykony, składniowy, fleksyjny, inne problemy,
 • rodzaj wady słuchu i przyczyny tej wady.

Jakie warunki stwarzać dziecku z niedosłuchem:

 • wyciszanie dźwięków tła,
 • wyeliminowane pogłosu,
 • przybliżanie się do dziecka podczas mowy,
 • mówienie do ucha, które lepiej słyszy,
 • mowa o normalnym natężeniu, odległość bliska od dziecka,
 • melodyjny sposób mówienia, pełen ekspresji, utrzymujący rytm mowy,
 • stosowanie powtórzeń.

U pacjentów chorych neurologicznie przyjmowanie pokarmów drogą dojelitową (PEG)
sprzyja wczesnej terapii, której celem są:

 • lepsze rokowania pacjenta, w tym poprawa jakości życia pacjenta,
 • skrócona hospitalizacja,
 • postępy w rehabilitacji: w tym usprawnienie narządów mowy,
 • utrzymanie masy ciała, a nie jej spadek,

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo pod linkiem:

https://tiny.pl/w682l

https://tiny.pl/w683r


Bibliografia:

 1. Gunia, G. (2013). Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.
  Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków.
 2. Izabela Sochacka, Wybrane aspekty diagnozy surdologopedycznej dziecka z
  niedosłuchem przewodzeniowym.

Leave a Comment