red. Aleksandra Sęk

Wiedza niezbędna by zrozumieć sposób, w jaki skrócone wędzidełko języka wpływa na jego ruchomość:
  • części pojedynczych mięśni są ze sobą scalone w rozmaitych miejscach, a praca osobnych mięśni języka wywiera wpływ na działanie całego narządu,
  • język jest narzędziem, który bierze udział w artykulacji, powinien mieć niezmieniającą się objętość, ale zmieniający się kształt,
  • ograniczenie ruchu języka / wargi w jakimś kierunku skutkuje ruchami całego języka w przeciwstawny sposób (mięśnie wewnętrzne i zewnętrzne języka),
  • od wykonania sprecyzowanego i prawidłowego ruchu języka zależy zharmonizowana i niezakłócająca aktywność wszystkich mięśni języka.
Krótkie wędzidełko języka ogranicza ruchomość języka nie tylko w czynnościach artykulacyjnych, ale również:
  • u niemowląt upośledza ruchomość języka, przez co utrudnia albo wręcz uniemożliwia niemowlakowi prawidłowe ssanie piersi (uruchamia się najintensywniej środek języka a nie jego czubek = utrudnione wysuwania i podnoszenia języka. co powoduje u matki urazy brodawek sutkowych i nieefektywne ssanie u dziecka. To skutkować słabym przyrostem masy ciała dziecka, a u matki ograniczeniem produkcji pokarmu).
  • u przedszkolaków przede wszystkim wpływa na zgryz (kształtowanie się podniebienia twardego, co może prowadzić do zgryzu otwartego, krzyżowego i zwężeniem szczęki) i prawidłową wymowę, gdyż ankyloglosja przeszkadza w prawidłowej realizacji głosek polskich w szczególności głoski dziąsłowe i dentalizowane: [ t, d, l, r, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, ś, ź, ć, dź]. Istnieją sytuację kiedy osoby, z krótkim wędzidełkiem realizują wszystkie głoski z języka polskiego, tylko nieprawidłowo, np: deformując głoskę tym samym jest to głoska spoza systemu.
Decyzję o podcięciu wędzidełka podejmuje po ocenie funkcji i struktury: neurologopeda, logopeda, laryngolog. Jednak neurologopedzi są najbardziej wyspecjalizowani aby zbadać: kształt, budowę (strukturę), ruchomość języka (funkcje: pozycja spoczynkowa języka, ssanie, połykanie).
Kiedy najlepiej podciąć wędzidełko, jeżeli zostanie stwierdzona diagnoza? Możliwie jak najszybciej, nawet po pierwszych dniach po porodzie! Niesie to za sobą wiele korzyści: ułatwi oddychanie, karmienie, ssanie, połykanie. Zabieg ten wykonuje chirurg szczękowo – twarzowy.
Warto pamiętać, że przed podcięciem wędzidełka należy wykonywać zalecane przez logopedę masaże i ćwiczenia.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #ankyloglosia #wędzidełko #wędzidełkowargi #wędzidełkojęzyka

Bibliografia:
  1. P. Mistal, Objawy i konsekwencje krótkiego wędzidełka, Lublin 2022.
  2. G. Grzesiak − Janas, A. Janas, M. Ratajek − Gruda, Porównanie skuteczności metod klasycznych z techniką laserową plastyki wędzidełka wargi górnej, dolnej i języka, Łódź 2003.
  3. MA. Syta, K. Ziobrowska, Wpływ ankyloglosji na funkcje prymarne, Warszawa 2019.
  4. A. Sołtys – Chmielowicz, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. Kraków 2008.