red. Aleksandra Sęk

Czym jest zestaw MFS:

Zestaw silikonowych stymulatorów wspomagających terapię miofunkcjonalną.
Głównym celem stymulatorów jest prawidłowe wypracowanie funkcji prymarnych takich jak
oddychanie, połykanie, odgryzanie, żucie, gryzienie, jak i polepszenie nieprawidłowego
napięcia mięśniowego w obrębie mięśni twarzy i mięśni żucia. Stymulatory spełniają wymogi
Dyrektywy Unii Europejskiej, bazujące na bezpiecznym używaniu, ochronie zdrowia
pacjenta i środowiska. Terapię miofunkcjonalną zaczyna się od wypracowania prawidłowego
toru oddechowego przez nos i zamknięcia szczeliny ust. Tor ten zapewnia nam możliwość
wytworzenia podciśnienia, które jest niezbędne do prawidłowej pozycji spoczynkowej
języka, pracy języka podczas np: połykania i utrzymania prawidłowego napięcia
mięśniowego.

Zalety stosowania regulatorów MFS:

 • wpływa na ustabilizowanie napięcia mięśniowego i równowagę mięśniową w obrębie
  mięśni twarzy, szczególnie na mięsień okrężny ust – wspomagając domykanie ust,
 • poprawia pracę mięśniową i sprawia, że praca ta jest prawidłowa, np. mięśnie biorące
  udział w ruchu odwodzenia (opuszczania) i przywodzenia (podnoszenia) żuchwy,
  powiązanych z pracą mięśni szyi, a dalej na prawidłową postawę ciała dziecka,
 • ulepsza pracę żuchwy,
 • wspomaga terapię infantylnego typu połykania i zaburzeń połykania, co bezpośrednio
  wpływa na rozrost podniebienia, rozwój zębów, co ma wpływ na wymowę,
 • doskonali pracę aparatu artykulacyjnego, w tym artykulację,
 • minimalizuję dysfunkcję prymarne takie jak: pozycja spoczynkowa języka,
  oddychanie, połykanie, odgryzanie, żucie, które wpływają na prawidłowy rozrost
  twarzoczaszki,
 • wpływa na prawidłowy tor oddechowy,
 • minimalizuje infekcje u dziecka spowodowane nieprawidłowym oddychaniem przez
  usta, a dzięki symulatorom oddychaj prawidłowo nosem i powietrze, które wdychamy
  jest już ogrzane i oczyszczone.

Przeciwwskazania do stosowania regulatorów MFS:

 • przerośnięty migdał gardłowy,
 • zamknięte górne drogi oddechowe,
 • zbyt młody wiek dziecka.

Diagnoza przed zastosowaniem regulatorów MFS:

 • badanie wielkości otworów nosowych,
 • sprawdzenie drożności dróg oddechowych,
 • badanie ruchomości języka w tym:
  • prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,
  • funkcji połykania,
  • umiejętności obrabiania pokarmu, formowanie ,,bolusa” pokarmowego,
 • postawy ciała,
 • warunków anatomicznych:
  • podniebienie,
  • wędzidełko języka,
  • zgryz, w tym czy zęby są starte,
  • błony śluzowej policzków, sprawdzenie parafunkcji np.: zasysania lub
   nadgryziona policzków,
 • artykulacji,
 • wywiad z rodzicem.

Jak używać stymulatory MFS:

 • stymulatory zakładane są na noc i na kilka godzin w trakcie dnia,
 • pierwsze efekty prawidłowego użytkowania stymulatorów widoczne są już po 3
  miesiącach, stymulator przeznaczony jest do użytku przez 6-7 miesięcy,
 • po każdym użyciu należy przepłukać pod bieżącą wodą i nałożyć preparat
  dezynfekujący „Velox Spray”. Kiedy minie połowa minuty należy ponownie opłukać
  stymulator,
 • stymulatory przechowujemy w specjalnie przeznaczonych do tego opakowaniach,
 • dbać o to, aby stymulator nie był w kontakcie ze źródłami ciepła, co prowadzić może
  do bezpośrednich uszkodzeń,
 • nie zaleca się nie mycia stymulatora we wrzącej wodzie.

Jeżeli chcą Państwo przeczytać więcej na temat regulatorów MFS (np. o stymulatorze
oddychania do nosa, stymulatorze warg, płytce zgryzowej i innych produktach) jak i
wskazaniach do stosowania, zapraszam do przeczytania artykułu pod redakcją Aleksandry
Sęk ,,Ortodoncja dla logopedów – diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno – twarzowegow ujęciu ortodontycznym”.

Szkolenie z tego zakresu znajdą państwo poniżej

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline
#terapiamiofunkcjonalna #mio #mfs #stymulatorymfs


Bibliografia:
1.Broszura: ,,Informacje dla Rodziców i pacjentów. System stymulatorów do leczenia
zaburzonych funkcji motorycznych”..

Leave a Comment