red. Aleksandra Sęk

Podstawowe pojęcia z surdologopedii:

1. Słabosłyszący – osoba, która posiada lekki / umiarkowany ubytek słuchu. Osoby te w
wielu przypadkach stosują aparaty słuchowe aby polepszyć jakość i moc słyszanych
dźwięków,

2. Osoba z wadą słuchu – pojęcie stosowane przez lekarzy, określające ubytek słuchu
począwszy od znacznego ubytku słuchu do głębokiego ubytku,

3. Niesłyszący – synonim do słowa ,,głuchy” – osoba, która posiada znaczny / głęboki
ubytek słuchu:

a. na tle surdopedagogicznym (tutaj głuchota postrzegana jest negatywnie
wyłącznie jako niepełnosprawność),

b. na tle lingwistyczno-migowym (głuchota postrzegana pozytywnie, ponieważ
stanowi nośnik kultury Głuchych),

4. Głuchy – osoba niesłyszące, które należą do kultury Głuchych i się z nią identyfikują.
Jest to mniejszość kulturowa,

5. głuchy – osoba z uszkodzonym słuchem, które podzielają normy i sposób postrzegania
świata przez słyszących, a nie utożsamiają się z kulturą Głuchych. Jest określeniem
najbardziej akceptowana przez osoby ze znacznym / głębokim ubytkiem słuchu.
Osoby te nie mogą odbierać dźwięków otoczenia bez aparatu słuchowego bądź
implantu ślimakowego,

6. Niemowa – osoba z niepełnosprawnościami, która nie potrafi mówić.

Dlaczego piszemy G/głuchy a nie głuchoniemy?

Nigdy nie używamy słowa głuchoniemy. Jest on nieprawidłowy i bardzo krzywdzący dla
G/głuchych. Kluczem jest zastanowienie się jak ktoś może być ,,niemy” mając język i
posługując się nim?

Język migowy: co to i czy istnieje jeden język migowy dla wszystkich ludzi?

Język migowy może być niezależny od pochodzenia etnicznego i narodowości. Posługujemy
się nim w grupie społecznej, do której należymy. Jest językiem, który posiada system,
gramatykę i leksykę, co czyni go pełnowartościowym językiem, Cechy PJM to
komunikatywność, struktura, ewolucyjność, produktywność, symboliczność. Fonemem w
języku migowym są znaki, którymi są:

● ułożenie dłoni w przestrzeni,

● ułożenie dłoni względem ciała,

● gest wykonywany w konkretnym kierunku.


Gdzie Polacy mogą uczyć dzieci PJMu?


a) Program telewizyjny TVP ABC „Figu Migu” stworzony z myślą o dzieciach
słabosłyszących, niesłyszących i słyszących, które chcą nauczyć się migać PJMem,

b) „Migaj razem z nami” jest to kurs polskiego języka migowego (PJM), który znaleźć
można na platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

i) dla klas I – III SP,

ii) dla klas IV – VIII SP.

Cele G/głuchych w obszarze interwencji pedagogicznej:

 • edukacja rodziców niesłyszących do PJM,
 • poszerzenie świadomości o kulturze G/głuchych,
 • nauka Polskiego Języka Migowego przez słyszących, słabosłyszących,
 • edukacja dwujęzyczna G/głuchych: PJM i mowa,
 • dostęp G/głuchych do nauki i posiadanie wzorów językowych,
 • przesiewowe badania mające na celu zbadanie do gotowości szkolnej dziecka,
 • wspieranie dzieci i młodzieży zapewniając kontakt i pomoc w odkrywaniu ich
  niepełnosprawności zarówno z rówieśnikami słyszącymi, jak i słabosłyszącymi,
 • rozwój mocnych stron G/głuchych,
 • dostęp do PJM,
 • kadra pedagogiczna, która posługuje się PJMem.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #językmigowy
#surdologopeda #surdologopedia #tłumacz #tłumaczjęzykamigowego #pjm
#polskijęzykmigowy

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


Bibliografia:
1. A. Jakoniuk – Diallo, A. Rożek, Polski język migowy w doświadczeniach osób
niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Poznań 2021.

Leave a Comment