red. Aleksandra Sęk

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i mięśnie żucia pod kątem przyczepów początkowych i przyczepów końcowych mięśnia. Ta wiedza jest wiedzą kluczową, aby wiedzieć, w jakim miejscu i w którą stronę nakleić taśmę do tapingu.

Teoretycznie o mięśniach mimicznych:

  • potrafią wyrażać nasze emocje,
  • unerwione są przez VII nerw twarzowy (np. facialis),
  • pochodzą z drugiego łuku skrzelowego,
  • swój przyczep początkowy mają na kości bądź powięzi a przyczep końcowy mają w skórze,
  • SMAS to powierzchniowy system rozcięgien mięśniowych, który zapewnia nam podstawę anatomiczną do mięśni mimicznych, a podczas liftingu twarzy jest on przemieszczany.
Praktycznie o mięśniach mimicznych:

A) mięsień okrężny ust (m.orbicularis oris) kostny przyczep początkowy mięśnia mieści się w kości przedniej linii pośrodkowej szczęki i żuchwy a mięśniowy przyczep początkowy mięśnia mieści się w kącie ust, gdzie włókna przeplatają się z mięśniem dźwigaczem kąta ust / mięśniem jarzmowym większym i mięśniem śmiechowym. Przyczep końcowy mięśnia okrężnego ust znajduję się na skórze wokół ust.

B) mięsień obniżający kąt ust (m. depressor anguli oris) przyczep początkowy mieści się na żuchwie, w okolicy kresy skośnej zewnętrznej. Przyczep końcowy mięśnia obniżającego kąt ust kończy się w kąciku ust, gdzie włókna przeplatają się i stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust. Część włókien przyczepu końcowego mięśnia obniżającego kąt ust przeplata się z włóknami mięśnia obniżającego wargę dolną.

C) mięsień dźwigacz kąta ust (m.levator anguli oris) przyczep początkowy mieści się w dole kłowym szczęki i biegnie ku dołowi od otworu podoczodołowego. Przyczep końcowy mięśnia dźwigacza kąta ust kończy się w kąciku ust, a niektóre włókna stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust.

D) mięsień jarzmowy większy (m. zygomaticus major) przyczep początkowy mieści się na kości jarzmowej od jej przodu do szwu jarzmowo – skroniowego. Przyczep końcowy mięśnia jarzmowego większego mieści się w tym samym miejscu gdzie mięśnia dźwigacza kąta ust.

E) mięsień jarzmowy mniejszy (m. zygomaticus minor) przyczep początkowy mieści się na kości jarzmowej od jej przodu do mięśnia jarzmowego większego. Przyczep końcowy mięśnia jarzmowego mniejszego mieści się na bocznej części wargi górnej, który biegnie przyśrodkowo od przyczepu mięśnia jarzmowego większego.

F) mięsień dźwigacz wargi górnej (m.levator labii superioris) przyczep początkowy mieści się na szczęce i biegnie ku górze od otworu podoczodołowego wzdłuż dolnego brzegu oczodołu. Przyczep końcowy mięśnia dźwigacza wargi górnej mieści się w bocznej części wargi górnej, a jego niektóre włókna stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust.

G) mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris alaeque nasi) przyczep początkowy mieści się na szczęce, blisko grzebienia nosa. Przyczep końcowy mięśnia dźwigacza wargi górnej i skrzydła nosa mieści się w chrząstce nosa i bocznej części wargi górnej, gdzie przeplata się z mięśniem okrężnym ust i dźwigaczem wargi górnej.

H) mięsień śmiechowy (m.risorius) przyczep początkowy stanowi powięź, która pokrywa śliniankę przyuszną. Przyczep końcowy mięśnia śmiechowego mieści się w kąciku ust.

I) mięsień obniżający wargę dolną (m. depressor labii inferioris) przyczep początkowy mieści się na żuchwie i biegnie ku dołowi od otworu bródkowego. Przyczep końcowy mięśnia obniżającego wargę dolną mieści się w wardze dolnej i w włóknach, które stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust.

J) mięsień bródkowy (m. mentalis) przyczep początkowy mieści się w dole przysiecznym w żuchwie. Przyczep końcowy mięśnia bródkowego mieści się w skórze dolnej wargi.

K) mięsień policzkowy (m. buccinator) przyczep początkowy mieści się w szwie skrzydłowo – żuchwowej i na brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Przyczep końcowy mięśnia policzkowego mieści się w przyczepie mięśnia okrężnego ust, a niektóre jego włókna przeplatają w wardze górnej i dolnej.

Jeżeli chcą Państwo przeczytać artykuły o podobnej tematyce kości, mięśni twarzy, jak i nerwów czaszkowych zapraszam do przeczytania artykułu: ,,Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej” red. Aleksandra Sęk.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #taping #tapingwlogopedii #mięśnietwarzy #przyczepymięśni #przyczepymięśnitwarzy

Bibliografia:
1. Neil S. Norton, Atlas anatomii głowy i szyi dla stomatologów Nettera. Wydanie 3, pod. red. J. Walocha, Wrocław 2018.

Leave a Comment