red. Aleksandra Sęk

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i
mięśnie żucia pod kątem przyczepów początkowych i przyczepów końcowych mięśnia. Ta
wiedza jest wiedzą kluczową, aby wiedzieć, w jakim miejscu i w którą stronę nakleić taśmę do
tapingu.

Teoretycznie o mięśniach mimicznych:

 • potrafią wyrażać nasze emocje,
 • unerwione są przez VII nerw twarzowy (np. facialis),
 • pochodzą z drugiego łuku skrzelowego,
 • swój przyczep początkowy mają na kości bądź powięzi a przyczep końcowy mają w
  skórze,
 • SMAS to powierzchniowy system rozcięgien mięśniowych, który zapewnia nam
  podstawę anatomiczną do mięśni mimicznych, a podczas liftingu twarzy jest on
  przemieszczany.

Praktycznie o mięśniach mimicznych:


A) mięsień okrężny ust (m.orbicularis oris) kostny przyczep początkowy mięśnia
mieści się w kości przedniej linii pośrodkowej szczęki i żuchwy a mięśniowy
przyczep początkowy mięśnia mieści się w kącie ust, gdzie włókna przeplatają się z
mięśniem dźwigaczem kąta ust / mięśniem jarzmowym większym i mięśniem
śmiechowym. Przyczep końcowy mięśnia okrężnego ust znajduję się na skórze wokół
ust.

B) mięsień obniżający kąt ust (m. depressor anguli oris) przyczep początkowy mieści
się na żuchwie, w okolicy kresy skośnej zewnętrznej. Przyczep końcowy mięśnia
obniżającego kąt ust kończy się w kąciku ust, gdzie włókna przeplatają się i stanowią
przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust. Część włókien przyczepu końcowego
mięśnia obniżającego kąt ust przeplata się z włóknami mięśnia obniżającego wargę
dolną.

C) mięsień dźwigacz kąta ust (m.levator anguli oris) przyczep początkowy mieści się
w dole kłowym szczęki i biegnie ku dołowi od otworu podoczodołowego. Przyczep
końcowy mięśnia dźwigacza kąta ust kończy się w kąciku ust, a niektóre włókna
stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust.


D) mięsień jarzmowy większy (m. zygomaticus major) przyczep początkowy mieści
się na kości jarzmowej od jej przodu do szwu jarzmowo – skroniowego. Przyczep
końcowy mięśnia jarzmowego większego mieści się w tym samym miejscu gdzie
mięśnia dźwigacza kąta ust.


E) mięsień jarzmowy mniejszy (m. zygomaticus minor) przyczep początkowy mieści
się na kości jarzmowej od jej przodu do mięśnia jarzmowego większego. Przyczep
końcowy mięśnia jarzmowego mniejszego mieści się na bocznej części wargi górnej,
który biegnie przyśrodkowo od przyczepu mięśnia jarzmowego większego.


F) mięsień dźwigacz wargi górnej (m.levator labii superioris) przyczep początkowy
mieści się na szczęce i biegnie ku górze od otworu podoczodołowego wzdłuż dolnego
brzegu oczodołu. Przyczep końcowy mięśnia dźwigacza wargi górnej mieści się w
bocznej części wargi górnej, a jego niektóre włókna stanowią przyczep początkowy
mięśnia okrężnego ust.


G) mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris
alaeque nasi) przyczep początkowy mieści się na szczęce, blisko grzebienia nosa.
Przyczep końcowy mięśnia dźwigacza wargi górnej i skrzydła nosa mieści się w
chrząstce nosa i bocznej części wargi górnej, gdzie przeplata się z mięśniem
okrężnym ust i dźwigaczem wargi górnej.


H) mięsień śmiechowy (m.risorius) przyczep początkowy stanowi powięź, która
pokrywa śliniankę przyuszną. Przyczep końcowy mięśnia śmiechowego mieści się w
kąciku ust.


I) mięsień obniżający wargę dolną (m. depressor labii inferioris) przyczep
początkowy mieści się na żuchwie i biegnie ku dołowi od otworu bródkowego.
Przyczep końcowy mięśnia obniżającego wargę dolną mieści się w wardze dolnej i w
włóknach, które stanowią przyczep początkowy mięśnia okrężnego ust.


J) mięsień bródkowy (m. mentalis) przyczep początkowy mieści się w dole
przysiecznym w żuchwie. Przyczep końcowy mięśnia bródkowego mieści się w
skórze dolnej wargi.


K) mięsień policzkowy (m. buccinator) przyczep początkowy mieści się w szwie
skrzydłowo – żuchwowej i na brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy.
Przyczep końcowy mięśnia policzkowego mieści się w przyczepie mięśnia okrężnego
ust, a niektóre jego włókna przeplatają w wardze górnej i dolnej.


Jeżeli chcą Państwo przeczytać artykuły o podobnej tematyce kości, mięśni twarzy,
jak i nerwów czaszkowych zapraszam do przeczytania artykułu: ,,Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej” red. Aleksandra Sęk.


#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #taping
#tapingwlogopedii #mięśnietwarzy #przyczepymięśni #przyczepymięśnitwarzy

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej


Bibliografia:
1. Neil S. Norton, Atlas anatomii głowy i szyi dla stomatologów Nettera. Wydanie 3,
pod. red. J. Walocha, Wrocław 2018.