red. Aleksandra Sęk

Co to jest język?
Język to system znaków, który po poznaniu i opanowaniu umożliwia nam wejście do świata komunikacji międzyludzkiej, budując przy tym tożsamość kulturową, jak i mając możliwość identyfikacji z wybraną grupą etniczną. Funkcje języka: poznawcze, grupotwórcze, interakcyjne.

Na czym polega rozwój języka?
 • na budowaniu systemu językowego,
 • na budowaniu świadomości jakie relacje zachodzą między formą i znaczeniem,
 • na wyznaczaniu relacji i związków pomiędzy elementami systemu,
 • na przejściu od form do znaczeń/znaków,
 • na wnioskowaniu przez analogię,
 • na abstrahowaniu,
 • na opisywaniu systemu językowego.
Język kształtuje się w naszym umyśle. Umiejętność posługiwania się językiem zależy od:
 • warunków biologicznych: (wrodzone predyspozycje: prawidłowo rozwijający się i funkcjonujący układ nerwowy i zmysły),
 • warunków środowiskowych: (stymulacja językowa zapewniona, tam gdzie dziecko żyje),
 • warunków genetycznych i wewnątrzmacicznych: (rozwój półkul mózgowych i lateralizacja).
Dziecko nie nabywa języka razem z momentem urodzenia. Badania neuroobrazowania pracy mózgu i ultrasonografii wykazały, iż rozwój mowy rozpoczyna się w okresie prenatalnym! Dlatego tak ważna jest stymulacja językowa właśnie w tym okresie.  
 • percepcja słuchowa: płód odbiera bodźce dźwiękowe – już od 16 tygodnia ciąży,
 • percepcja słuchowa: płód ma wykształconą małżowinę uszną – od 24 tygodnia ciąży,
 • artykulacja: płód rozpoczyna pracę mięśni, które w okresie postnatalnym,
 • prozodia (melodia) i dźwięki języka (kody językowe): płód uczy się jej w trzecim trymestrze ciąży.
Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się dzięki trójmodalemu układowi: lustrzanych neuronów. Dziecko uczy się języka przetwarzając informację ruchowo – słuchowo – wzrokowe i reaguję na nie. Kształtowanie się systemu językowego zależne jest od jakości i ilości doświadczeń językowych, jakie zapewniamy dziecku. Warunkiem dobrze rozwijającego się języka jest stała i dobra ekspozycja na język.

Kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka:  
 • 2 miesiąc życia: pierwsze dźwięki: samogłoski: A, E, I, O, U, Y,
 • 5-6 miesiąc życia: gaworzenie samonaśladowcze: spółgłoska + samogłoska = sylaba, najczęściej [p, b, m] = [PA, BA, MA],
 • 1 rok życia: pojedyncze słowa, np: [TATA],
 • 1,5 roku-2 lata życia: łączenie słów w zdania, np: [tata piciu],
 • 3 rok życia: rozwój systemu składniowego: budowanie zdań złożonych,
 • 3-5 rok życia: zdolność budowania narracji, np: buduję opowiadanie układając wydarzenia chronologicznie, i zachowując ciąg przyczynowo – skutkowy,
 • 5-6 rok życia: kształtowanie się systemu językowego.
Kolejność nabywanych umiejętności językowych (Tomasello 2002):
  1. NAŚLADOWANIE
  2. ROZUMIENIE
  3. SAMODZIELNE MÓWIENIE
Rozwój mowy dziecka trwa +/- do 6 roku życia.

*Fazy zdolności nabywania języka (Locke 1997):
 • I. Niemowlę zwraca główną uwagę na twarz, jaki głos. Od swoich opiekunów uczy się prozodii mowy.
 • II. Niemowlę koncentruję się na wypowiedziach i poznaniu społecznym.
 • III. Faza analityczna: przechowywane formy językowe dziecko rozkłada na mniejsze, Proces ten jest wstępem do poznania gramatyki naszego języka.
 • IV. Faza warunkująca proces uczenia się systemu leksykalnego dziecka.
#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline #kamieniemilowe #nabywaniejęzyka #rozwójmowy #rozwójmowydziecka #język #sprawnośćjęzykowa

Bibliografia:
 1. Błasiak-Tytuła M. (2019) Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia. Kraków

Leave a Comment