od mówienia do karmienia
red. Aleksandra Sęk

Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia.

Niedojrzałością neuromotoryczną (neuromotor immaturity – NMI) mówić można kiedy nie występują uszkodzenia neurologiczne lecz nieprawidłowe funkcjonowanie odruchów pierwotnych, często odruchy te są niewyhamowane, mogą też być nierozwinięte dostatecznie:
 • neurodevelopmental delay NDD – opóźnienie neurorozwojowe,
 • neuromotor immaturity – NMI – niedojrzałość neuromotoryczna, cechować będzie:
 1. nagromadzenie odruchów pierwotnych, które występują powyżej pierwszego roku życia,
 2. brak występowania odruchów pierwotnych,
 3. występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej trzeciego roku życia,
 4. istnieją tezy, że nieprawidłowe wykształcenie się odruchów jest przyczyną
 5. problemów ze skupieniem uwagi, trudności z nauką i częste zachowania niedojrzałe.
Rodzaje odruchów:  
 • odruchy pierwotne to odruchy, które jako pierwsze są treningiem ruchowym dziecka. Są podstawą do wykształcenia odruchów dowolnych. Pojawiają się od 9 tygodnia w okresie prenatalnym, a wygaszają się pomiędzy szóstym a 12 miesiącem życia.
 • odruchy posturalne(postawy) są obecne całe nasze życie. Kiedy dochodzi do uszkodzenia wyższych ośrodków mózgu na przykład na skutek wypadku, ulegają uszkodzeniu drogi nerwowe, przez co odruchy postawy mogą zaniknąć. Wtedy pojawić się mogą odruchy pierwotne. Zarówno ruchy pierwotne, jak i ruchy postawy są bardzo diagnostyczne, ponieważ pokazują terapeucie funkcjonowanie i strukturę zintegrowania hierarchii mózgowej.

  Nieprawidłowe odruchy traktowane są jako symptom niedojrzałości w funkcjonowaniu OUN i są skutkiem złego oddziaływania na funkcjonowanie na poziomie kory. Dzieję się tak ponieważ kora skupia swoją uwagę na funkcjach wyższych, na przykład intencją ruchu czy planowaniem motorycznym, kiedy OUN przestaje sprawnie funkcjonować, kora mózgowa skupia swoją uwagę na mechanice ruchu. Funkcje takie jak dopasowanie, utrzymanie postawy i równowagi są automatyczne i działają poza świadomością.
Objawy niedojrzałości neuromotorycznej:  
 • choroba lokomocyjna,
 • trudności w koncentracji uwagi,pamięć na słabym poziomie,
 • trudności z wykonywaniem i planowaniem ruchów, w tym ruchów precyzyjnych czywymagających ogólnej sprawności ruchowej, na przykład podczas łapania piłki,
 • słaba sprawność fizyczna,
 • trudności z utrzymaniem równowagi na przykład podczas jazdy na rowerze,
 • problemy w nauce pływania,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia mowy,
 • przyjmowanie posiłków w sposób niechlujny.
Diagnoza niedojrzałości neuromotorycznej polega na diagnozie obszarów takich jak:  
 1. koordynacja wzrokowo-ruchowa, ruch ręka-oko to czynność motoryczna, istotna i wykorzystywana podczas pisania,
 2. motoryka duża,
 3. równowaga statyczna, utrzymanie kontroli postawy, poczucie orientacji położenia ciała,
 4. równowaga dynamiczna,
 5. bdiadochokineza,
 6. odruchy pierwotne,
 7. odruchy postawy,
 8. lateralizacja, sekwencyjne przetwarzanie informacji i rozwiązywanie poroblemów,
 9. aktywność oczu, sprawdzenie ruchów gałek ocznych, które są czynnością motoryczną, wykorzystywana podczas czytania.
Terapia niedojrzałości neuromotorycznej:  
 • Ćwiczenia fizyczne, które wykonywane są codzienne, aby zreorganizować układu neuromotoryczny,
 • Korekcja wadliwych odruchów,
 • Systematyczna praca pacjenta i specjalisty.
#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo poniżej

Bibliografia:
 1. Krasnodębski J., Program terapeutyczny wg Sally Goddard – Blythe w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 2. Rozwojowa gotowość do podjęcia nauki a odruchy pierwotne, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska.

Leave a Comment