red. Aleksandra Sęk


Omówimy szczegółowo fizjologię połykania.


I FAZA USTNA


1.faza przygotowawcza
(proces, w którym następuje rozdrabnianie pokarmów i mieszanie
ich ze śliną, w celu uformowania bolusa (kęsa) pokarmowego).
Nerwy czaszkowe i mięśnie, które biorą w niej udział:

 • mięsień okrężny ust odpowiadający za koordynację oraz sprawność zwierania się
  warg,
 • mięsień policzkowy, który panuje nad napięciem mięśni policzków,
 • V nerw trójdzielny – nerw żuchwowy odpowiadający za okrężne i do boczne ruchy
  żuchwą,
 • XII nerw podjęzykowy, który koordynuję pracę języka w wielu płaszczyznach.

2. faza ustna właściwa (proces, w którym następuję przesunięcie bolusa w kierunku gardła).

 • praca policzków i języka,
 • odruchowy skurcz wzniesienia i napięcia podniebienia miękkiego, i tym samym
  zamknięcie jamy nosowej,
 • zmniejszenie odległości łuków podniebiennych, i tym samym oddzielenie gardła od
  jamy ustnej,
 • uniesienie i przykrycie krtani przez nagłośnię i tym samym zamknięcie szpary
  głosowej,
 • chwilowe wstrzymanie oddychania.

II. FAZA GARDŁOWA (kęs przesuwa się przez gardło do przełyku)


III. FAZA PRZEŁYKOWA (kiedy zwieracz górny przełyku otwiera się – kęs przesuwa się
dzięki ruchom perystaltycznym mięśni przełyku)


Diagnoza dysfagii i zaburzeń fazy ustnej:

 • wypływanie pokarmu z ust, powodem niedostatecznego domknięcia mięśnia
  okrężnego ust,
 • brak możliwości przesunięcia bolusa pokarmowego z jamy ustnej w głąb, powodem
  ograniczonych ruchów języka lub też zaburzonej koordynacji ruchów języka,
 • brak możliwości uformowania bolusa pokarmowego,
 • ograniczone ruchy żuchwy powodują, iż ustawienie prawidłowo zgryzu jest
  niemożliwe,
 • obniżone napięcie warg powoduje, iż pokarm dostaje się do przedsionka jamy ustnej i niefortunnie zalega tam,
 • obniżone napięcie mięśni policzkowych powodować może wpadanie pokarmu do
  przedsionków policzków i zaleganie go,
 • apraksja czy obniżone czucie w obrębie ust, powoduje opóźnienie w rozpoczęciu
  oralnej fazy połykania,
 • połykanie mniejszymi porcjami.

Diagnoza dysfagii i zaburzeń fazy gardłowej:

 • pokarm zalega z powodu niedostatecznych ruchów języka,
 • opóźnione połykanie gardłowe,
 • osłabiony obustronny skurcz mięśni gardła, powoduje obłożenie pokarmem ścian
  gardła,
 • niewystarczające uniesienie się krtani powoduje, iż pokarm może zalegać na początku
  drogi oddechowej,
 • jedzenie przedostawać się może do jamy nosowej, powodem jest słabe domknięcie
  podniebienno-gardłowe,
 • przedostawanie się jedzenia do dróg oddechowych, przez osłabione domknięcie
  wejścia do dróg oddechowych – penetracja,
 • aspiracja – osłabiony ruch krtani ku przodowi.

Częstość dysfagii występuję również w wybranych chorobach neurologicznych:


 • stwardnienie boczne zanikowe to aż 100%,
 • choroby neuromięśniowe, około 85%,
 • niedotlenienie długotrwałe, aż 80%,
 • udary mózgu, aż 80%,
 • sdystrofia mięśniowa, aż 70%,
 • uszkodzenia przy pniu mózgu, aż 70%,
 • choroba Parkinsona to 50%.

#speech #speechtheraphy #teczkalogopedy #szkoleniaonline #kursyonline

Szkolenie z tego zakresu znajdą Państwo pod linkiem:

https://tiny.pl/w683q

Bibliografia:

 1. I. Więcek-Poborczyk, D. Lipiec, A. Mężyk, Faza ustna połykania u dzieci w wieku
  przedszkolnym – perspektywa logopedyczna.
 2. Wiedza z wykładów o dysfagii Dr Anny Siudak z Uniwersytetu Pedagogicznego w
  Krakowie.