Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią

red. Aleksandra Sęk Echolalia to powtarzanie dźwięków, które usłyszało się z otoczenia. Zjawisko echolalii pojawia się kiedy dziecko gaworzy, czyli między trzecim a ósmym miesiącem życia. Dzięki temu zjawisku dziecko stosując onomatopeje, potrafi odróżnić pierwsze dźwięki przedmioty, zjawiska, zwierzęta – przypisuje im znaczenie. Przykłady:dziecko kiedy

Wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz

red. Aleksandra Sęk Ortodonci nazywają wady zgryzu. Logopedzi nazywają zaburzenia mowy. Wspólnetezy jakie przyjmują obie te specjalistyczne zawody to stwierdzenia, że:● przestrzeń orofacjalna jest wspólną przestrzenią pracy, ponieważ występują w niejzarówno wady zgryzu, jak i wady wymowy,● poszukiwawczy etiologię wad wymowy i wad zgryzu, tak

Techniki czaszkowo – twarzowe. Pomost pomiędzy fizjoterapeutami i logopedami

red. Aleksandra Sęk Przed palpacją i pracą manualną ważna jest znajomość i ciągłe doskonalenie się w anatomii.W tym anatomii przede wszystkim: głowy, szyi w tym: krtani i gości gnykowej. Dodatkowoklatki piersiowej: w tym ramion i łopatek.Przed przystąpieniem do terapii manualnej należy:– zadbać o prawidłową pozycję

Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

red. Aleksandra Sęk ➔ Percepcja słuchowa – identyfikowanie obiektów dźwiękowych z otoczenia, napodstawie charakterystycznych dźwięków. ➔ Słuchanie – fizjologiczny odbiór bodźców słuchowych, które możliwe jest dziękianalizatorowi słuchu. Słuchanie polega na skupieniu uwagi słuchowej na dźwięku,który dobiega z otoczenia. Sami skupienie uwagi na bodźcu słuchowym nie

Rozszczep wargi i podniebienia – zasady postępowania – wielospecjalistyczna opieka lekarska i terapeutyczna

red. Aleksandra Sęk Rozszczepy są najczęściej występującą wadą wrodzoną wśród ludzi. 0,5-1,6 %społeczeństwa ma wady rozszczepowe. Kiedy sprawdzimy częstość występowania wadrozszczepowych jest to 1 na 700 urodzeń. Liczby te mogą różnić się od siebie w zależnościod regionu geograficznego. Wady rozszczepowe obejmują:❖ wargę,❖ wyrostek zębodołowy,❖ podniebienie.

Zgryz otwarty – oddziaływanie logopedyczne

red. Aleksandra Sęk W przypadku zgryzu otwartego oceniana jest szpara niedogryzowa, która jest długością między brzegami siecznymi siekaczy żuchwy i szczęki. Zgryz otwarty diagnozujemy, kiedy pacjent po złączeniu górnego łuku zębowego z dolnym łukiem ma między łukami przerwę po obu stronach łuku. Najczęstszymi logopedycznymi problemami

Dysleksja w ujęciu sensomotorycznym

red. Aleksandra Sęk   Słowa kluczowe: dysleksja, sensomotoryka, dysleksja sensomotoryczna. Jak nauczyć dziecko planowania ruchu, które jest niezbędne do prawidłowej nauki mowy, czytania, pisania stymulując funkcje motoryczne dziecka: Stymulacja motoryki dużej a. równowaga:– wchodzenie i schodzenie ze schodów – chód wzdłuż linii, chodnika–  jazda na rowerze,

Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym

red. Aleksandra Sęk Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym. Słowa kluczowe: metoda, ułatwiona komunikacja, dzieci niemówiące, narzędzie usprawniające mowę. Metoda Ułatwionej Komunikacji (ang. Facilitated Communication – FC) została wprowadzona na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, przez Rosemary Crossley w Australii. Na początku metodę

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem na przykładzie trzeciego roku życia dziecka (Korendo M., 2019, 2021): System językowy nie rozwija się w sposób normatywny: problem z percepcją, trudności z połączeniem

Od mówienia do karmienia

red. Aleksandra Sęk Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia. Niedojrzałością neuromotoryczną (neuromotor immaturity – NMI) mówić można kiedy nie występują uszkodzenia neurologiczne lecz nieprawidłowe funkcjonowanie odruchów pierwotnych, często odruchy te są niewyhamowane, mogą też być nierozwinięte

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych w terapii logopedycznej

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, w tym żuchwy, warg, języka i podniebienia miękkiego. Najlepszą pozycją...

Dyspraksja i apraksja mowy. Sensoryczno-motoryczne podejście do terapii logopedycznej

red. Aleksandra SękSłowa kluczowe: dyspraksja mowy, apraksja mowy.Apraksja mowy ma charakter motoryczny, który jest deficytem o podłożu lingwistycznym, który skupia się wokół zaburzeń planowania i programowania ruchów narządów mowy. Synonimy stosowane klinicznie to afemia i korowa dyzartria. Oto inne zaburzenia apraksji, które często współwystępują z

Funkcje fonologiczne – diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

W terapii dzieci z dyslalią często zbytnią uwagę poświęca się na wywołanie konkretnej głoski przy nieprawidłowej...

AFAZJA: podstawy teoretyczne – pojęcie afazji dziecięcej, przyczyny, typy afazji

Afazja według Styczek to całkowita lub częściowa zanik umiejętności posługiwania się językiem (w tym...

Międzyzębowa wymowa t, d, n, l – diagnoza i terapia logopedyczna

Cechy fonetyczne głoski [t]: ustna, bezdźwięczna, przedniojęzykowo-zębowa, zwarto-wybuchowa, twarda...

Diagnoza afazji dziecięcej

Co odpowiada za powstawanie mowy?: - kora mózgowa, - nerwy czaszkowe, przede...

Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu

Afatyk to pacjent, który bardziej czuje niż wie, ponieważ nie potrafi zaplanować swojej wypowiedzi...

Makroglosja w praktyce logopedycznej

Orofacjologopedia bada zaburzoną realizację fonemów, która jest skutkiem nieprawidłowości anatomicznych narządów mowy...

Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)

Diagnoza: 1. Ocena neurologiczne w tym wyniki badania neurologicznego i rozpoznanie kliniczne dotycząca...

Żuchwa w pracy logopedycznej

Mięśnie żucia a żuchwa: żuchwa bierze udział w procesie rozdrabniania pokarmu, czyli w żuciu. Kiedy...

Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w przedszkolu

„Dysleksja – to trudności w linearnym opracowaniu informacji: symbolicznych, czasowych, motorycznych...

Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i mięśnie żucia, pod kątem przyczepów...

Stosowanie regulatorów MFS – o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną

Zestaw silikonowych stymulatorów wspomagających terapię miofunkcjonalną. Głównym celem....

Dlaczego praca manualna z ciałem niemowlaka jest niezbędna do terapii logopedycznej?

Fizjoterapia u niemowlaków zapewnia: uzyskanie najlepszej pozycji do oddychania niemowlęcia...

Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

Warunkiem właściwego rozwoju motorycznego jest prawidłowe funkcjonowanie zmysłów...

Staw skroniowo-żuchwowy i zdrowie w ujęciu chirodontycznym

Wpływ na rozwój narządu żucia mają: pozycja głowy w pozycji skorygowanej a nawykowej...

Terapia ucznia z dysleksją w szkole

Wiadomo, że są zjawiska, które mogą nas niepokoić, kiedy obserwujemy swoje dziecko i być podstawą...

Metoda audytywno – werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem

Metoda audytywno - werbalna oparta jest na odbiorze dźwięków przez kanał słuchowy, polega na uczeniu się w...

Niemowlę u logopedy – podejście holistyczne

Zalety oddania niemowlaka z trudnościami z karmieniem w ręce neurologopedy. Neurologopeda: jest...

Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązanie terapeutyczne

Logopeda diagnozując sprawdza narządy mowy, jego funkcje i napięcie mięśniowego pacjenta. W terapii...

Kinestezja artykulacyjna i praksja oralna

Niezbędne do nadawania mowy jest czucie głębokie, które posiada umiejętność czucia ułożenia...

Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej?

Zjawiska fonetyczne, które spowodowane są zbyt szybką i niewyraźną mową pacjenta (A.Siudak): A. Metatezy: a. Metatezy...

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu to innymi słowy badania przesiewowe, które wykonuje się z początkiem...

Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej

Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, osteopaci pracujący manualnie na obszarze czaszki i...

Innowacyjne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne – język migowy dla każdego

Podstawowe pojęcia z surdologopedii: 1. Słabosłyszący - osoba, która posiada lekki / umiarkowany ubytek...

Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna

Jaka jest różnica pomiędzy seplenieniem międzyzębowym a seplenieniem bocznym? a) sposób...

Ankyloglosja – terapia przed i po zabiegu

Dlaczego tak ważna jest opieka logopedy przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka? Zadaniem logopedy jest...

Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia a nabywanie sprawności języka

Co to jest język? Język to system znaków, który po poznaniu i opanowaniu umożliwia nam wejście...

Opinie uczestników szkoleń