Międzyzębowa wymowa t, d, n, l – diagnoza i terapia logopedyczna

Cechy fonetyczne głoski [t]: ustna, bezdźwięczna, przedniojęzykowo-zębowa, zwarto-wybuchowa, twarda...

Diagnoza afazji dziecięcej

Co odpowiada za powstawanie mowy?: - kora mózgowa, - nerwy czaszkowe, przede...

Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu

Afatyk to pacjent, który bardziej czuje niż wie, ponieważ nie potrafi zaplanować swojej wypowiedzi...

Makroglosja w praktyce logopedycznej

Orofacjologopedia bada zaburzoną realizację fonemów, która jest skutkiem nieprawidłowości anatomicznych narządów mowy...

Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)

Diagnoza: 1. Ocena neurologiczne w tym wyniki badania neurologicznego i rozpoznanie kliniczne dotycząca...

Żuchwa w pracy logopedycznej

Mięśnie żucia a żuchwa: żuchwa bierze udział w procesie rozdrabniania pokarmu, czyli w żuciu. Kiedy...

Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w przedszkolu

„Dysleksja – to trudności w linearnym opracowaniu informacji: symbolicznych, czasowych, motorycznych...

Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i mięśnie żucia, pod kątem przyczepów...

Stosowanie regulatorów MFS – o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną

Zestaw silikonowych stymulatorów wspomagających terapię miofunkcjonalną. Głównym celem....

Dlaczego praca manualna z ciałem niemowlaka jest niezbędna do terapii logopedycznej?

Fizjoterapia u niemowlaków zapewnia: uzyskanie najlepszej pozycji do oddychania niemowlęcia...

Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

Warunkiem właściwego rozwoju motorycznego jest prawidłowe funkcjonowanie zmysłów...

Staw skroniowo-żuchwowy i zdrowie w ujęciu chirodontycznym

Wpływ na rozwój narządu żucia mają: pozycja głowy w pozycji skorygowanej a nawykowej...

Terapia ucznia z dysleksją w szkole

Wiadomo, że są zjawiska, które mogą nas niepokoić, kiedy obserwujemy swoje dziecko i być podstawą...

Metoda audytywno – werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem

Metoda audytywno - werbalna oparta jest na odbiorze dźwięków przez kanał słuchowy, polega na uczeniu się w...

Niemowlę u logopedy – podejście holistyczne

Zalety oddania niemowlaka z trudnościami z karmieniem w ręce neurologopedy. Neurologopeda: jest...

Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązanie terapeutyczne

Logopeda diagnozując sprawdza narządy mowy, jego funkcje i napięcie mięśniowego pacjenta. W terapii...

Kinestezja artykulacyjna i praksja oralna

Niezbędne do nadawania mowy jest czucie głębokie, które posiada umiejętność czucia ułożenia...

Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej?

Zjawiska fonetyczne, które spowodowane są zbyt szybką i niewyraźną mową pacjenta (A.Siudak): A. Metatezy: a. Metatezy...

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu to innymi słowy badania przesiewowe, które wykonuje się z początkiem...

Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej

Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, osteopaci pracujący manualnie na obszarze czaszki i...

Innowacyjne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne – język migowy dla każdego

Podstawowe pojęcia z surdologopedii: 1. Słabosłyszący - osoba, która posiada lekki / umiarkowany ubytek...

Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna

Jaka jest różnica pomiędzy seplenieniem międzyzębowym a seplenieniem bocznym? a) sposób...

Ankyloglosja – terapia przed i po zabiegu

Dlaczego tak ważna jest opieka logopedy przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka? Zadaniem logopedy jest...

Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia a nabywanie sprawności języka

Co to jest język? Język to system znaków, który po poznaniu i opanowaniu umożliwia nam wejście...

Ocena wędzidełek u niemowląt – procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi

Wczesne badanie wędzidełka języka, jak i wczesne leczenie ankyloglosji stwierdzonej przez neurologopedę...

Terapia czaszkowo-krzyżowa – w czym może pomóc podczas terapii logopedycznej?

To terapia wspomagająca, jedna z metod fizjoterapeutycznych z dziedziny osteopatii. Zadaniem tej...

Połykanie w logopedii: diagnoza i terapia

Omówimy szczegółowo fizjologię połykania. I FAZA USTNA 1.faza przygotowawcza (proces, w którym...

Diagnoza surdologopedyczna dziecka z wadą słuchu

Dziecko z niedosłuchem poznaje świat z ograniczonymi zdolnościami umysłowymi i możliwościami...

PEG i sonda w pracy logopedy. Bądź przygotowany do pracy z pacjentem

PEG to przezskórna endoskopowa gastrostomia, zapewniająca dobry dostęp do przewodu pokarmowego...

Ćwiczenia budowania prawidłowego napięcia mięśniowego w terapii logopedycznej

Wyróżniamy zaburzenia w obrębie napięcia mięśniowego: a) wzmożone napięcie mięśniowe - hipertonię...

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna to forma terapii, której celem jest usprawnianie czynności mięśni. Terapia ta ma na...

Programowanie języka u osób dorosłych z afazją

Afazja jest zaburzeniem mowy w wyniku incydentów neurologicznych. Pełny obraz afazji obejmuje...

Skrócone wędzidełko wargi, języka – interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych

Wiedza niezbędna by zrozumieć sposób, w jaki skrócone wędzidełko języka wpływa na jego ruchomość:...

Zaburzenia czynności stawów skroniowo – żuchwowych a artykulacja / wady wymowy

Staw skroniowo - żuchwowy to parzysty staw twarzoczaszki. Posiada on: KRĄŻEK STAWOWY, rozdziela staw na...

Integracja sensoryczna w pracy logopedy

Integracja sensoryczna to idea według której terapeuta łączy zmysły i ruchy z mową. Sukcesem tej terapii jest...

Zobacz co mówią o Nas klienci!

 

Nasze opinie