red. Aleksandra Sęk: logopeda

Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią

red. Aleksandra Sęk Echolalia to powtarzanie dźwięków, które usłyszało się z otoczenia. Zjawisko echolalii pojawia się kiedy dziecko gaworzy, czyli

Wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz

red. Aleksandra Sęk Ortodonci nazywają wady zgryzu. Logopedzi nazywają zaburzenia mowy. Wspólnetezy jakie przyjmują obie te specjalistyczne zawody to stwierdzenia,

Techniki czaszkowo – twarzowe. Pomost pomiędzy fizjoterapeutami i logopedami

red. Aleksandra Sęk Przed palpacją i pracą manualną ważna jest znajomość i ciągłe doskonalenie się w anatomii.W tym anatomii przede

Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

red. Aleksandra Sęk ➔ Percepcja słuchowa – identyfikowanie obiektów dźwiękowych z otoczenia, napodstawie charakterystycznych dźwięków. ➔ Słuchanie – fizjologiczny odbiór

Rozszczep wargi i podniebienia – zasady postępowania – wielospecjalistyczna opieka lekarska i terapeutyczna

red. Aleksandra Sęk Rozszczepy są najczęściej występującą wadą wrodzoną wśród ludzi. 0,5-1,6 %społeczeństwa ma wady rozszczepowe. Kiedy sprawdzimy częstość występowania

Zgryz otwarty – oddziaływanie logopedyczne

red. Aleksandra Sęk W przypadku zgryzu otwartego oceniana jest szpara niedogryzowa, która jest długością między brzegami siecznymi siekaczy żuchwy i

Dysleksja w ujęciu sensomotorycznym

red. Aleksandra Sęk Słowa kluczowe: dysleksja, sensomotoryka, dysleksja sensomotoryczna. Jak nauczyć dziecko planowania ruchu, które jest niezbędne do prawidłowej nauki

Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym

red. Aleksandra Sęk Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym. Słowa kluczowe: metoda, ułatwiona komunikacja, dzieci niemówiące, narzędzie usprawniające

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z

Od mówienia do karmienia

red. Aleksandra Sęk Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia. Niedojrzałością neuromotoryczną

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych w terapii logopedycznej

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, w tym żuchwy, warg, języka i podniebienia miękkiego. Najlepszą pozycją...

Dyspraksja i apraksja mowy. Sensoryczno-motoryczne podejście do terapii logopedycznej

red. Aleksandra SękSłowa kluczowe: dyspraksja mowy, apraksja mowy.Apraksja mowy ma charakter motoryczny, który jest deficytem o podłożu lingwistycznym, który skupia

Funkcje fonologiczne – diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

W terapii dzieci z dyslalią często zbytnią uwagę poświęca się na wywołanie konkretnej głoski przy nieprawidłowej...

AFAZJA: podstawy teoretyczne – pojęcie afazji dziecięcej, przyczyny, typy afazji

Afazja według Styczek to całkowita lub częściowa zanik umiejętności posługiwania się językiem (w tym...

Międzyzębowa wymowa t, d, n, l – diagnoza i terapia logopedyczna

Cechy fonetyczne głoski [t]: ustna, bezdźwięczna, przedniojęzykowo-zębowa, zwarto-wybuchowa, twarda...

Diagnoza afazji dziecięcej

Co odpowiada za powstawanie mowy?: - kora mózgowa, - nerwy czaszkowe, przede...

Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu

Afatyk to pacjent, który bardziej czuje niż wie, ponieważ nie potrafi zaplanować swojej wypowiedzi...

Makroglosja w praktyce logopedycznej

Orofacjologopedia bada zaburzoną realizację fonemów, która jest skutkiem nieprawidłowości anatomicznych narządów mowy...

Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)

Diagnoza: 1. Ocena neurologiczne w tym wyniki badania neurologicznego i rozpoznanie kliniczne dotycząca...

Żuchwa w pracy logopedycznej

Mięśnie żucia a żuchwa: żuchwa bierze udział w procesie rozdrabniania pokarmu, czyli w żuciu. Kiedy...

Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w przedszkolu

„Dysleksja – to trudności w linearnym opracowaniu informacji: symbolicznych, czasowych, motorycznych...

Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej

Aby potrafić dobrze tapingować, należy opanować bezbłędnie mięśnie twarzy i mięśnie żucia, pod kątem przyczepów...

Stosowanie regulatorów MFS – o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną

Zestaw silikonowych stymulatorów wspomagających terapię miofunkcjonalną. Głównym celem....

Dlaczego praca manualna z ciałem niemowlaka jest niezbędna do terapii logopedycznej?

Fizjoterapia u niemowlaków zapewnia: uzyskanie najlepszej pozycji do oddychania niemowlęcia...

Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

Warunkiem właściwego rozwoju motorycznego jest prawidłowe funkcjonowanie zmysłów...

Staw skroniowo-żuchwowy i zdrowie w ujęciu chirodontycznym

Wpływ na rozwój narządu żucia mają: pozycja głowy w pozycji skorygowanej a nawykowej...

Terapia ucznia z dysleksją w szkole

Wiadomo, że są zjawiska, które mogą nas niepokoić, kiedy obserwujemy swoje dziecko i być podstawą...

Metoda audytywno – werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem

Metoda audytywno - werbalna oparta jest na odbiorze dźwięków przez kanał słuchowy, polega na uczeniu się w...

Niemowlę u logopedy – podejście holistyczne

Zalety oddania niemowlaka z trudnościami z karmieniem w ręce neurologopedy. Neurologopeda: jest...

Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązanie terapeutyczne

Logopeda diagnozując sprawdza narządy mowy, jego funkcje i napięcie mięśniowego pacjenta. W terapii...

Kinestezja artykulacyjna i praksja oralna

Niezbędne do nadawania mowy jest czucie głębokie, które posiada umiejętność czucia ułożenia...

Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej?

Zjawiska fonetyczne, które spowodowane są zbyt szybką i niewyraźną mową pacjenta (A.Siudak): A. Metatezy: a. Metatezy...

Ortodoncja dla logopedów – diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontycznym

Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontycznym obejmuje:...

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu to innymi słowy badania przesiewowe, które wykonuje się z początkiem...

Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej

Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, osteopaci pracujący manualnie na obszarze czaszki i...

Innowacyjne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne – język migowy dla każdego

Podstawowe pojęcia z surdologopedii: 1. Słabosłyszący - osoba, która posiada lekki / umiarkowany ubytek...

Elementarz logopedy – praca w przedszkolu integracyjnym. Organizacja pracy, dokumentacja, wskazówki na start

Diagnoza logopedyczna. Pierwsze spotkania dziecka z logopedą będą opierać się na diagnostyce...

Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna

Jaka jest różnica pomiędzy seplenieniem międzyzębowym a seplenieniem bocznym? a) sposób...

Ankyloglosja – terapia przed i po zabiegu

Dlaczego tak ważna jest opieka logopedy przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka? Zadaniem logopedy jest...

Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia a nabywanie sprawności języka

Co to jest język? Język to system znaków, który po poznaniu i opanowaniu umożliwia nam wejście...

Opinie uczestników szkoleń