Tytuł
AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca praktycznie
ABC Autyzmu – kompleksowo – PREMIUM
ABC LOGOPEDY – jak rozpocząć pracę logopedy
ABC Początkującego Logopedy – bezpłatny webinar
ABC procesu terapeutycznego, czyli jak odnieść sukces w terapii
ABC TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Afazja -terapia: praca z małym dzieckiem ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji dziecięcej
Afazja dziecięca
AFAZJA Podstawy teoretyczne – pojęcie afazji dziecięcej, przyczyny, typy afazji
Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia
Alalia motoryczna -postępowanie terapeutyczne
Alalia percepcyjna – postępowanie terapeutyczne
Analiza rysunku. Rysunek dziecka jako narzędzie diagnostyczne
Anatomia i fizjologia niezbędna do diagnozy i terapii stawu skroniowo – żuchwowego – PREMIUM
Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej
Anatomia logopedy. Mięśnie języka, podniebienia i gardła
Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu
Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej
Ankyloglosja praktycznie- stymulacja przed i po zabiegu. ĆWICZENIA/WARSZTATY/NAGRANIA – PREMIUM
Ankyloglosja-terapia przed i po zabiegu – PREMIUM
Apraksja mowy
Apraksja nabyta – zaburzenia mowy o charakterze motorycznym
Badania przesiewowe – szybko i skutecznie
Badania przesiewowe logopedyczne w przedszkolu i w szkole
Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt
Bazowe funkcje komunikacyjne. Ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka
Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki
Ćwiczenia budowania prawidłowego napięcia mięśniowego w terapii logopedycznej – PREMIUM
Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla uczniów klas 1-3 objętych zajęciami logopedycznymi
Ćwiczenia lewopółkulowe: kodowanie, szeregowanie, układanie sekwencji- mechanizm działania
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych w terapii logopedycznej
Czucie głębokie w pracy logopedy
Diagnoza afazji dziecięcej
Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie
Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
Diagnoza i terapia dyzartrii
Diagnoza i terapia dyzartrii
Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – PREMIUM
Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego
Diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją – PREMIUM
Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne
Diagnoza jąkania u dzieci
Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 18-30 m.ż
Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym
Diagnoza logopedyczna dziecka od 2 do 3 r.ż.
Diagnoza logopedyczna w przedszkolu
Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu
Diagnoza miofunkcjonalna w obszarach oddychania, połykania, żucia, pozycji spoczynkowej języka, postawy ciała, zgryzu – PREMIUM
Diagnoza miofunkcjonalna w obszarze ustno-twarzowym
Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)
Diagnoza neurologopedyczna
Diagnoza neurologopedyczna u dzieci do 7 r.ż
Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy
Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – kompendium wiedzy®
Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka
Diagnoza surdologopedyczna dziecka z wadą słuchu
Diagnozowanie i leczenie bruksizmu w ujęciu klinicznym -PREMIUM
Dlaczego praca manualna z ciałem niemowlaka jest niezbędna w terapii logopedycznej? MODUł II – Niemowlaki – PREMIUM
Dokumentacja pracy logopedy − pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja
Dokumentacja w gabinecie logopedycznym
Dwulatek u logopedy – czerwone flagi w rozwoju
Dysartria u dzieci – diagnoza – Moduł II
Dysartria u dzieci – terapia – Moduł III *Szkolenie na żywo + nagranie /19.11.2023
Dysartria u dzieci. Podstawy teoretyczne – Moduł I
Dysfagia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia
Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na wady wymowy i artykulację – PREMIUM
Dysfunkcje orofacjalne. Przyczyny i terapia wad zgryzu w ujęciu stomatologicznym – PREMIUM
Dyslalia w praktyce logopedy
Dysleksja w ujęciu sensomotorycznym
Dyspraksja i apraksja mowy. Sensoryczno-motoryczne podejście w terapii logopedycznej – PREMIUM
Działalność nierejestrowana Czas na BIZNES
Dziecko – z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej
DZIECKO Z ORZECZENIEM W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Efektywne strategie AAC w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
Elementarz logopedy – praca w przedszkolu integracyjnym. Organizacja pracy, dokumentacja, wskazówki na start
Emisja głosu Obniżanie głosu u osoby dorosłej – ćwiczenia
Emisja głosu Rezonator piersiowy i głowowy, mówienie “na maskę” – wprowadzenie i ćwiczenia
Emisja i higiena głosu “Zadbaj o swój głos – trening emisji głosu mówionego”
FIZJOTERAPIA w gabinecie logopedycznym. Współpraca fizjoterapeuty i logopedy- jak budować efektywny zespół terapeutyczny – PREMIUM
Funkcje fonologiczne  – diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Funkcje prymarne – badanie i plan terapii w ujęciu miofunkcjonalnym – PREMIUM
Funkcje prymarne i ich wpływ na wady zgryzu i wymowy
Głoska a anatomia jamy ustnej i sfery orofacjalnej
Głoski tylnojęzykowe
Grupowa terapia jąkania dla dorosłych
Grupowa terapia logopedyczna – kreatywnie i efektywnie
Gryzaki logopedyczne – Jak ugryźć temat?
Gryzienie i żucie – praktyczne wskazówki jak usprawniać́ funkcje związane z jedzeniem – PREMIUM
High Need Baby – jak skutecznie prowadzić terapię dziecka o wysokiej wrażliwości emocjonalnej
Holistyczne podejście do zaburzeń logopedycznych i stomatologicznych u osób dorosłych-MODUł III – Dorośli – PREMIUM
Innowacja logopedyczna w przedszkolu i w szkole – jak napisać innowacyjny program – dla logopedów w awansie zawodowym – PREMIUM
Innowacyjne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne – język migowy dla każdego
Integracja sensoryczna a rozwój mowy – funkcjonowanie układów zmysłowych i ich wpływ na rozwój dziecka
Integracja sensoryczna w pracy logopedy – scenariusze zabaw + podkłady muzyczne
Interdyscyplinarny wywiad logopedyczny (aspekty psychologiczne, sensoryczne, dietetyczne)
IPE-T w praktyce
Jak efektywnie współpracować z trudnymi rodzicami – warsztat praktyczny – spotkanie z terapeutą
Jak nie płacić wysokich podatków? Koszty działalności logopedycznej
Jak poród mógł wpłynąć na zaburzenia logopedyczne – PREMIUM
Jak pracować z dzieckiem dyspraktycznym na zajęciach logopedycznych?
Jak pracować z dzieckiem jąkającym się?
Jak przeprowadzić badanie logopedyczne w dyslalii
Jak rozpocząć pracę logopedy? – informacje praktyczne, materiały niezbędne w organizacji pracy terapeutycznej
Jak spowolnić bardzo szybką i niewyraźną mowę u osoby dorosłej
Jak uczyć języka polskiego dzieci ukraińskie? Warsztat pracy dla logopedów, nauczycieli i wolontariuszy
Jąkanie – diagnoza różnicowa
Jedzenie: diagnostyka i strategie leczenia- dzieci starsze – PREMIUM
Język polski jako obcy w przedszkolu – rola logopedy w nabywaniu języka polskiego przez dzieci obcojęzyczne w edukacji przedszkolnej
Kappacyzm i gammacyzm – diagnoza i terapia logopedyczna
Karmienie: diagnostyka i strategie leczenia- niemowlęta – PREMIUM
Kinestezja artykulacyjna i praksja oralna
Kodowanie w terapii logopedycznej
Kompleksowa ocena napięcia mięśniowego u dzieci i niemowląt – PREMIUM
Kreatywny zeszyt logopedyczny, czyli pomysły, które nigdy się nie kończą
Krok po kroku, czyli program pracy z dzieckiem z autyzmem
Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia a nabywanie sprawności języka – PREMIUM
Kufer pomysłów na kreatywną terapię logopedyczną
Kurs Terapia Miofunkcjonalna – Pełne badanie i metody terapii miofunkcjonalnej dzieci (zgryzu, połykania, pozycji spoczynkowej u dzieci starszych, reakcji oralnej u niemowląt)
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA I Kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopień – PREMIUM
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA II Funkcjonalny program przestrzeni orofacjalnej II stopień – PREMIUM
KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA Systemowy program strefy orofacjalnej – PREMIUM
Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna
LAMBDACYZM Lew, maliny, plastelina – głoska „L” w praktyce logopedy
Lateralizacja – czyli o rozwoju orientacji dziecka w prawej i lewej stronie ciała oraz rozwoju dominacji półkul mózgowych
Logopedia bez tajemnic® Psychologia w logopedii
Logorytmika – ruch, słuch, mowa
Logorytmika – ruch, słuch, mowa® wersja ZIMA
Logorytmika – ruch, słuch, mowa, muzyka – LOGORYTMIKA NA JESIEŃ – Kurs video
Logorytmika – ruch, słuch, mowa, muzyka – LOGORYTMIKA NA LATO
Logorytmika – ruch, słuch, mowa, muzyka – LOGORYTMIKA NA WIOSNĘ
Logorytmika – ruch, słuch, mowa, muzyka – LOGORYTMIKA NA ZIMĘ
Logorytmika w grupie żłobkowo-przedszkolnej. Zabawy profilaktyczne, muzyczno-logopedyczne dla najmłodszych dzieci
Logorytmika w żłobku i przedszkolu
Makroglosja w praktyce logopedycznej – PREMIUM
Masaż logopedyczny dziecka – PODSTAWY
Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej – PREMIUM
Masaż Shantala w aspekcie logopedycznym – praca z niemowlęciem i małym dzieckiem
Metoda audytywno-werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem
Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym
Metody AAC w pracy logopedycznej z dziećmi z trudnościami w komunikowaniu się
Metody twórcze w pracy z dziećmi stymulujące rozwój mowy MODUŁ III
Metody wspomagające terapię logopedyczną: relaksacja, elementy SI, logorytmika, terapia psychomotoryczna
Metody wywoływania głosek
Metody wywoływania głosek Tylko skuteczne metody!
Międzyzębowa wymowa t,d,n,l – diagnoza i terapia logopedyczna
Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu
Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu – PREMIUM
Mioterapia w wywoływaniu głosek – PREMIUM
Moje dziecko nie mówi! Mutyzm wybiórczy w ujęciu logopedycznym – kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna
Mowa bezdźwięczna – *Szkolenie na żywo + nagranie /28.11.2023
Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna
Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie
Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – rozwiązania terapeutyczne
Narzędzia diagnostyczne w logopedii
Nauka czytania
Nauka o słuchu. Podstawy audiologii dla logopedów i specjalistów dziedzin pokrewnych
Nauka oddechu przeponowego u osoby dorosłej – ĆWICZENIA krok po kroku
Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej dzieci i dorosłych
Neurorehabilitacja w pracy logopedy – diagnoza i postępowanie w zaburzeniach napięcia mięśniowego – PREMIUM
Niemowlę u logopedy – PREMIUM
Niemowlę u logopedy cz. I – diagnoza
Niemowlę u logopedy cz. II – stymulacja
Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe – ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wady wymowy – PREMIUM
Ocena funkcji w obszarze ustno-twarzowym – mioterapia w praktyce
Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym
Ocena wędzidełek u niemowląt – procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – PREMIUM
Od diagnozy do terapii – dokumentacja logopedy w placówce przedszkolnej i szkolnej
Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia – PREMIUM
Od mówienia do karmienia. Specjalistyczne narzędzia wspierające terapię neurologopedyczną – PREMIUM
Oddychanie torem ustnym – diagnoza i terapia logopedyczna
Oddziaływanie logopedyczne u dziecka z Zespołem Downa w pierwszych latach życia – PREMIUM
Odruchy pierwotne z obszaru ustno-twarzowego – postępowanie logopedyczne – PREMIUM
Oligofazja – terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Opinie logopedyczne
Opóźniony rozwój mowy – Praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i różnicowanie innych zaburzeń mowy (cz.1)
Opóźniony rozwój mowy – postepowanie terapeutyczne (cz.2)
Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia funkcji ręki
Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia – Moduł II
Opóźniony rozwój mowy. NORM i SORM – studium przypadku
Opóźniony rozwój mowy. Podstawy teoretyczne – Moduł I
ORM/AUTYZM Czytanie uczestniczące, jako forma profilaktyki oraz wsparcia w pracy z dziećmi z ORM i innymi wyzwaniami rozwojowymi
ORTODONCJA DLA LOGOPEDÓW – Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontycznym – PREMIUM
Ortodoncja i terapia miofunkcjonalna dzieci i dorosłych – PREMIUM
Pacjent z rurką tracheostomijną w opiece i terapii logopedycznej – cz.I
Pakiet ORM Szkolenia on-line + zaświadczenia
Pakiety tematyczne
Parafunkcje w obrębie narządu żucia – strategie terapeutyczne
Patrzy, słucha, pokazuje, czyli trening umiejętności komunikacyjnych
PEG i sonda w pracy logopedy + studium przypadku Bądź przygotowany do pracy z pacjentem!
Percepcja wzrokowa w praktyce terapeuty
PIGUŁKA LOGOPEDII – szkolenie dla nauczycieli przedszkola/pedagogów
Plan oswajania w terapii karmienia
Pobawmy się, ale jak? Stymulowanie zabawy i kontaktów społecznych najmłodszych dzieci z autyzmem
Podstawy anatomii dla logopedów cz. 1. Mięśnie głowy i szyi
Podstawy anatomii dla logopedy
Podstawy anatomii obszaru orofacjalnego
Podstawy logopedii w ujęciu interdyscyplinarnym
Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej
Połykanie w logopedii, diagnoza i terapia logopedyczna z elementami mioterapii – PREMIUM
Postawa ciała, a praca języka – PREMIUM
Postępowanie terapeutyczne w afazji ruchowej u osób dorosłych – PREMIUM
Pozycja spoczynkowa języka
Praca logopedy z dzieckiem karmionym sondą i PEG – PREMIUM
Praca manualna na nerwach czaszkowych – PREMIUM
Praca manualna na obszarze czaszki i twarzoczaszki w terapii logopedycznej – PREMIUM
Praca manualna w terapii karmienia niemowląt – PREMIUM
Praca z napięciem mięśniowym w gabinecie logopedycznym w połączeniu z SI – PREMIUM
Praca z rodzicem dziecka z wybiórczością pokarmową
Praca z Rodziną w terapii karmienia. Strategie rodzicielskie dla terapeutów karmienia
Praksja i kinestezja artykulacyjna
Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-7 lat – całościowe omówienie wszystkich obszarów rozwojowych dziecka
Prawidłowy rozwój mowy dziecka, neurorozwojowe podstawy MODUŁ I
Profilaktyka logopedyczna w pracy z niemowlakiem i małym dzieckiem oraz przedszkolakiem MODUŁ II
Programowanie języka “Od sylaby do zdania”
Programowanie języka cz. 1: Od sylaby otwartej do pierwszych słów
Programowanie języka cz. 2: Od sylaby otwartej do pierwszego słowa
Programowanie języka u osób dorosłych z afazją – PREMIUM
Przedszkolak z wadami wymowy – skuteczna terapia
Przesiewowe badanie artykulacji w gabinecie i w przedszkolu. Podejście autorskie + autorski arkusz badania z zasadami badania
Przodozgryz i przodożuchwie- oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Rodzaje wad wymowy – klasyfikacja i prezentacja na filmach
Rodzic partnerem w terapii i profilaktyce logopedycznej
Rola logopedy w terapii małego dziecka z rozszczepem podniebienia
Rola powięzi w pracy logopedy
Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
Rotacyzm. Sprawdzone metody wywoływania głoski R
Rozszczep wargi i podniebienia – diagnoza i terapia w pracy z osobami z wadą rozszczepową
Rozszczep wargi i podniebienia – rodzaje rozszczepów i przyczyny ich powstania/uwarunkowania rozwoju mowy dzieci z wadą rozszczepową twarzy
Rozszczep wargi i podniebienia – zasady postępowania – wielospecjalistyczna opieka lekarska i terapeutyczna
Rozszerzanie diety – co logopeda powinien wiedzieć o technikach i akcesoriach do karmienia niemowląt
Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej z wykorzystaniem stymulacji polisensorycznej
Rozwój mowy dziecka do 6 r.ż. – kiedy do logopedy?
Rynolalia- diagnoza i terapia nosowania
Ryzyko dysleksji
Samoregulacja w pracy logopedy
Scenariusze zajęć logopedycznych w przedszkolu
Scenariusze zajęć logopedycznych w szkole
Sensoryczna logopedia – zasady stymulacji wielozmysłowej podczas terapii logopedycznej
Seplenienie boczne z elementami terapii miofunkcjonalnej
Seplenienie boczne: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna
Seplenienie międzyzębowe – darmowy webinar
Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
Skrócone wędzidełko wargi, języka – interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych – PREMIUM
Skuteczna terapia rotacyzmu z elementami terapii miofunkcjonalnej – warsztat praktyczny – PREMIUM
SLI – specyficzne zaburzenia językowe
Ślinienie – skutecznie techniki eliminujące nadmierne ślinienie – PREMIUM
Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka- ćwiczenia
Stabilizacja żuchwy w terapii logopedycznej
Staw skroniowo żuchwowy i zdrowie w ujęciu chirodontycznym – PREMIUM
Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej
Stosowanie regulatorów MFS – o metodach wspomagających terapię miofunkcjonalną
Strategie organizujące i wyciszające – proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi
Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią – PREMIUM
Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Stymulacja i ćwiczenia przed rozpoczęciem karmienia. Podejście sensoryczno- motoryczne – PREMIUM
Świat dźwięków ® Percepcja słuchowa Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka
Sygmatyzm – Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę?
Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny. Skuteczny plan terapii z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej – PREMIUM
Szereg ciszący– diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
SZEREG SYCZĄCY – Diagnoza i terapia logopedyczna
Szereg syczący. Diagnoza + terapia. Kuferek pomocy logopedycznych
SZEREG SZUMIĄCY- Diagnoza i terapia logopedyczna
Techniki czaszkowo-twarzowe – pomost pomiędzy fizjoterapeutami i logopedami – PREMIUM
Techniki wyciszające podczas zajęć z SI (praca na ciele pacjenta) – PREMIUM
Teczka młodego logopedy – kompleksowy kurs dla początkujących logopedów
Terapia afazji dziecięcej – okres wczesnoszkolny
Terapia afazji dziecięcej – szkoła podstawowa klasy 4-8
Terapia czaszkowo-krzyżowa – w czym może pomóc podczas terapii logopedycznej – PREMIUM
Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w przedszkolu
Terapia dziecka zagrożonego dysleksją w szkole
Terapia jąkania u dorosłych
Terapia jąkania u dzieci
Terapia jąkania u dzieci  do 7 r. ż.
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży
Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym
Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
Terapia logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym
Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu
Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera
Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
Terapia logopedyczna pacjenta po laryngektomii
Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej – PREMIUM
Terapia miofunkcjonalna
Terapia miofunkcjonalna – najważniejsze ogniwo terapii logopedycznej
Terapia miofunkcjonalna Pionizacja języka i oddychanie w terapii logopedycznej
Terapia niepłynności mowy dzieci w wieku przedszkolnym – jąkanie wczesnodziecięce
Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny
Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy
Terapia opóźnionego rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Terapia ręki w logopedii – podstawy
Terapia ręki®
Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu
Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu *
Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia
Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych
Trening umiejętności społecznych TUS
Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu – jak zachęcić do współpracy?
Trudności w terapii sygmatyzmu. Planowanie skutecznej terapii
TRZY SZEREGI –Głoski dentalizowane – diagnoza i terapia
Tyłozgryz i tyłożuchwie – oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Typowy i atypowy rozwój mięśni twarzoczaszki oraz ich wpływ na mowę, karmienie i oddychanie – PREMIUM
Ustrukturalizowane nauczanie w pracy z dzieckiem i uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Warsztat logopedy w przedszkolu i w szkole
WARSZTAT POCZĄTKUJĄCEGO LOGOPEDY – część II – PREMIUM
WARSZTAT POCZĄTKUJĄCEGO LOGOPEDY – PREMIUM
Warsztat pracy logopedy: klocki, guziki i klamerki
Warsztat pracy terapeuty miofunkcjonalnego
Warsztat pracy z ORM — edycja Pory roku
Warsztat pracy z ORM edycja zabawki + e-book
Warsztat pracy z ORM edycja zawody + e-book
Warsztat pracy z ORM edycja zwierzęta + e-book
Warsztat terapii miofunkcjonalnej, czyli ćwiczenia warg, języka, zasysania i połykania
Warsztaty logopedyczne 3 Pacjentów – 3 Diagnozy – 3 Plany terapii
Warsztaty logopedyczne w przypadku niepłynności wczesnodziecięcej
Warsztaty z terapii jąkania w przypadku dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat)
Ważne aspekty fizjoterapeutyczne w pracy logopedycznej- MODUŁ I (dzieci od 3-15 r.ż.) – PREMIUM
Wczesna diagnoza logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna – niemowlę w gabinecie logopedycznym
Wczesna interwencja logopedyczna w jąkaniu (u dzieci poniżej siódmego roku życia)
Wczesne wspomaganie logopedyczne
Wędzidełka – studia przypadków
WĘDZIDEŁKA Frenulektomia, frenulotomia, frenoplastyka – PREMIUM
Wibratory logopedyczne wykorzystanie w terapii logopedycznej
Wiersz i piosenka w terapii logopedyczej
Wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz dziecka i artykulację
Wpływ zaburzeń miofunkcjonalnych na normatywny rozwój artykulacji
Wprawki logopedyczne – Terapia mowy bezdźwięcznej
Wprawki logopedyczne – utrwalanie głosek dentalizowanych
Wspieranie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
Współpraca doradcy laktacyjnego z logopedą
Wspomaganie artykulacji głosek wargowych technikami manualnymi
WWR w placówce przedszkolnej z perspektywy logopedy
Wybiórczość pokarmowa w autyzmie- diagnoza i strategie postępowania – PREMIUM
Wybiórczość pokarmowa. Diagnoza i terapia logopedyczna
Wykorzystanie muzyki instrumentalnej i metody aktywnego słuchania w poszerzeniu warsztatu logopedy
Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej – PREMIUM
Wysokie podniebienie- oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Wysokie technologie a rozwój mowy dziecka
Wysoko wrażliwe/lękliwe/wycofane dziecko podczas diagnozy i na zajęciach w gabinecie logopedycznym
Zabawy sensoryczne w terapii logopedycznej małego dziecka
Zabawy z piktogramami dla uczniów korzystających z AAC
Zaburzenia czynności stawów skroniowo-żuchwowych a wady wymowy – PREMIUM
Zaburzenia i terapia miofunkcjonalna w praktyce neurologopedy – diagnoza i terapia
Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją – PREMIUM
Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym – PREMIUM
Zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolu. Bank pomysłów
Zajęcia logopedyczne dla ucznia klas 1-3 z afazją – pomysły pracy
Zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-czynnościowym u dzieci w wieku 0-3 – PREMIUM
Zgryz głęboki – oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Zgryz krzyżowy- oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Zgryz otwarty – oddziaływania logopedyczne – PREMIUM
Złość Wróg czy przyjaciel dziecka? Jak sobie z nią radzić
Żuchwa w pracy logopedycznej – PREMIUM