ZESPÓŁ MALFORMACJI DANDY'EGO-WALKERA

O kursie

Pacjent z rurką tracheostomijną w opiece i terapii logopedycznej – cz.I”

Szkolenie kierowane jest do logopedów, neurologopedów, studentów.

Cele i zadania szkolenia

➡️Zapoznanie uczestników z istotą tracheotomii, wskazaniami.

➡️Zapoznanie uczestników z możliwymi powikłaniami po zabiegu, budową rurki tracheostomijnej, zmianami w czynnościach fizjologicznych wynikających z jej obecności (połykanie, oddychanie, mówienie).

➡️Zapoznanie uczestników z możliwościami karmienia i komunikacji u osób po tracheotomii.


Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także obszerne materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

Zapewniamy nasze wsparcie i przyjazną atmosferę!


➡️Jesteś logopedą lub chcesz zostać?

➡️Interesujesz się tematyką logopedii i dążysz do rozwoju w tym kierunku?

➡️Chcesz wyróżnić się poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm?

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE

grafika biret

NIgdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.

Pacjent z rurką tracheostomijną

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

Plan szkolenia

➡️ 1. Istota tracheotomii.

➡️ 2. Wskazania do zabiegu.

➡️ 3. Możliwe powikłania.

➡️ 4. Budowa rurki tracheostomijnej, elementy wyposażenia (nasadki i filtry).

➡️ 5. Obecność rurki a przebieg funkcji oddychania, połykania i mówienia.

➡️ 6. Karmienie pacjenta z rurką tracheostomijną – przesiewowe badanie połykania (Modified Evans Blue Dye Test), badania instrumentalne, rola higieny jamy ustnej.

➡️ 7. Możliwości komunikacji – od komunikacji alternatywnej do fonacji: pacjenci wentylowani mechanicznie vs. oddychający samodzielnie.


Jeśli pragniesz dynamicznego rozwoju i stawiasz na nieustanne doskonalenie, poszerzaj swoją wiedzę, uzupełniając to, czego już się nauczyłeś. Systematyczność jest kluczem do sukcesu. Skuteczna terapia wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy. Wprowadź do swojej codzienności nawyk zdobywania nowych informacji.


Co otrzymujesz w ramach kursu?

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!


Kto przeprowadzi szkolenie?

Katarzyna Zaras

Nasz specjalista – mgr Katarzyna Zaraś – neurologopeda. Od 2010 roku zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych po uszkodzeniach OUN. Szczególnie interesują ją zaburzenia funkcji językowych w postaci afazji, zaburzenia połykania oraz praca z pacjentami po tracheotomii, w tym z osobami w stanach ciężkich.

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Czego się nauczysz?

 • Zapoznanie uczestników z istotą tracheotomii, wskazaniami.
 • Zapoznanie uczestników z możliwymi powikłaniami po zabiegu, budową rurki tracheostomijnej, zmianami w czynnościach fizjologicznych wynikających z jej obecności (połykanie, oddychanie, mówienie).
 • Zapoznanie uczestników z możliwościami karmienia i komunikacji u osób po tracheotomii.

Zawartość kursu

Szkolenie/materiały

 • Dostęp
  02:12:57

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
120 
Czas dostępności kursu: 121 dni

Zawarte materiały

 • Praktyczne ćwiczenia
 • Wiedza specjalistów
 • Materiały szkoleniowe
 • Imienne zaświadczenie

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 • Początkujący logopedzi
 • Studenci logopedii
 • Logopedzi
 • Neurologopedzi
 • Specjaliści dziedzin pokrewnych
ZESPÓŁ MALFORMACJI DANDY'EGO-WALKERA