0(0)

Terapia ręki w logopedii- film

‏‏‎ ‎

 Film szkoleniowy

 • 10-dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Aleksandra Kożdoń – neurologopeda, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, Provider Neuroflow ATS,

Tematyka szkolenia:  Terapia ręki w logopedii

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Pozna adresatów ćwiczeń z zakresu terapii ręki,
 • Dowie się jakie znaczenie dla artykulacji ma sprawność rąk,
 • Zapozna się z anatomią ręki,
 • Nauczy się różnicować właściwe chwyty pisarskie,
 • Dowie się jak zaobserwować nieprawidłowości w zakresie małej motoryki,
 • Zapozna się z możliwościami wsparcia dziecka,
 • Dowie się co i jak wykorzystać, by maksymalnie angażować rękę w terapii

Program

2‏‏‎ ‎1h 40m

Szkolenie/Materiały szkoleniowe?

Przejdź do załączników
Szkolenie: dostęp1:42:39
Materiały: pobierz

Terapia ręki – dla kogo i dlaczego?

Terapia ręki w logopedii – co ma ręka do mówienia?

Duża i mała motoryka – powiązania i zależności Krótka anatomia kończyny górnej.

Grafomotoryka, pisanie, chwyty – przegląd.

Co możemy zaobserwować i ocenić podczas pracy z dzieckiem?

Pomoc dziecku z trudnościami w zakresie małej motoryki – co możesz zrobić?

Bank pomysłów – ćwiczenia sprawności rąk na co dzień, gadżety domowe i specjalistyczne, pomoce DIY, masy plastyczne.

O autorze

4.96 (101 ratings)

233 produktów

15523 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • studenci logopedii/neurologopedii
 • logopedzi/neurologopedzi,
 • rodzice i opiekunowie dzieci z trudnościami grafomotorycznymi,