echolalia

Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią

red. Aleksandra Sęk Echolalia to powtarzanie dźwięków, które usłyszało się z otoczenia. Zjawisko echolalii pojawia się kiedy dziecko gaworzy, czyli między trzecim a ósmym miesiącem życia. Dzięki temu zjawisku dziecko stosując onomatopeje, potrafi odróżnić pierwsze dźwięki przedmioty, zjawiska, zwierzęta – przypisuje im znaczenie. Przykłady:dziecko kiedy […]

grafika wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz

Wpływ funkcji biologicznych w przestrzeni orofacjalnej na prawidłowy zgryz

red. Aleksandra Sęk Ortodonci nazywają wady zgryzu. Logopedzi nazywają zaburzenia mowy. Wspólnetezy jakie przyjmują obie te specjalistyczne zawody to stwierdzenia, że:● przestrzeń orofacjalna jest wspólną przestrzenią pracy, ponieważ występują w niejzarówno wady zgryzu, jak i wady wymowy,● poszukiwawczy etiologię wad wymowy i wad zgryzu, tak […]

Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

red. Aleksandra Sęk ➔ Percepcja słuchowa – identyfikowanie obiektów dźwiękowych z otoczenia, napodstawie charakterystycznych dźwięków. ➔ Słuchanie – fizjologiczny odbiór bodźców słuchowych, które możliwe jest dziękianalizatorowi słuchu. Słuchanie polega na skupieniu uwagi słuchowej na dźwięku,który dobiega z otoczenia. Sami skupienie uwagi na bodźcu słuchowym nie […]

Rozszczep wargi i podniebienia – zasady postępowania – wielospecjalistyczna opieka lekarska i terapeutyczna

red. Aleksandra Sęk Rozszczepy są najczęściej występującą wadą wrodzoną wśród ludzi. 0,5-1,6 %społeczeństwa ma wady rozszczepowe. Kiedy sprawdzimy częstość występowania wadrozszczepowych jest to 1 na 700 urodzeń. Liczby te mogą różnić się od siebie w zależnościod regionu geograficznego. Wady rozszczepowe obejmują:❖ wargę,❖ wyrostek zębodołowy,❖ podniebienie. […]

Zgryz otwarty – oddziaływanie logopedyczne

red. Aleksandra Sęk W przypadku zgryzu otwartego oceniana jest szpara niedogryzowa, która jest długością między brzegami siecznymi siekaczy żuchwy i szczęki. Zgryz otwarty diagnozujemy, kiedy pacjent po złączeniu górnego łuku zębowego z dolnym łukiem ma między łukami przerwę po obu stronach łuku. Najczęstszymi logopedycznymi problemami […]

Dysleksja w ujęciu sensomotorycznym

red. Aleksandra Sęk Słowa kluczowe: dysleksja, sensomotoryka, dysleksja sensomotoryczna. Jak nauczyć dziecko planowania ruchu, które jest niezbędne do prawidłowej nauki mowy, czytania, pisania stymulując funkcje motoryczne dziecka: Stymulacja motoryki dużej a. równowaga:– wchodzenie i schodzenie ze schodów – chód wzdłuż linii, chodnika–  jazda na rowerze, który […]

Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym

red. Aleksandra Sęk Metoda Ułatwionej Komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym. Słowa kluczowe: metoda, ułatwiona komunikacja, dzieci niemówiące, narzędzie usprawniające mowę. Metoda Ułatwionej Komunikacji (ang. Facilitated Communication – FC) została wprowadzona na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, przez Rosemary Crossley w Australii. Na początku metodę […]

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem na przykładzie trzeciego roku życia dziecka (Korendo M., 2019, 2021): System językowy nie rozwija się w sposób normatywny: problem z percepcją, trudności z połączeniem […]

od mówienia do karmienia

Od mówienia do karmienia

red. Aleksandra Sęk Od mówienia do karmienia. Programowanie ścieżki neuromotorycznej dla ruchów skierowanych na obie aktywności poprzez ćwiczenia karmienia. Niedojrzałością neuromotoryczną (neuromotor immaturity – NMI) mówić można kiedy nie występują uszkodzenia neurologiczne lecz nieprawidłowe funkcjonowanie odruchów pierwotnych, często odruchy te są niewyhamowane, mogą też być nierozwinięte […]