• Promocja!

  KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA I® Program funkcjonalny strefy orofacjalnej I (23.10)

  380  220 
 • KURS TERAPIA MIOFUNKCJONALNA II® Kompleksowy program przestrzeni orofacjalnej II (20.11)

  270 
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Kurs modułowy.

  250 
 • Ćwiczenia lewopółkulowe- mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych 20.07

  39 
 • Diagnoza logopedyczna. Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu 15.07

  39 
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy – warsztat praktyczny od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy 21.07

  39 
 • Funkcje prymarne jako mechanizmy rozwoju mowy. Terapia karmienia 16.07

  39 
 • Wczesna interwencja logopedyczna

  39 
 • Dysfagia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia 30.05

  39 
 • Wypełniacz

  Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego 28.05

  39 
 • Wypełniacz

  Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna 27.05

  39 
 • Terapia logopedyczna pacjenta z wadą zgryzu

  39 
 • Szereg szumiący – metodyka postępowania logopedycznego 21.05

  39 
 • Logorytmiczne ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej 20.05

  39 
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne 14.06

  49 
 • Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej 18.05

  39 
 • Plan oswajania w terapii karmienia 17.05

  39 
 • Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna 16.05

  39 
 •  Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej 14.05

  39 
 • Narzędzia do diagnozy logopedycznej 13.05

  39 
 • Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. 11.05

  39 
 • Zaburzenia lękowe i niska samoocena u dzieci – rozpoznawanie, terapia i współpraca z rodzicem 10.05

  39 
 • Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu- jak zachęcić do współpracy? 9.05

  39 
 • Autyzm. Obserwacja dziecka w kierunku spektrum autyzmu – jak wykryć i zinterpretować sygnały u dzieci w różnych przedziałach wiekowych? 8.05

  39 
 • Wypełniacz

  Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy 7.05

  39 
 • Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – film

  39 
 • Wypełniacz

  Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym 5.05

  39 
 • Metody wywoływania głosek. Warsztaty 4.05

  39 
 • Logorytmiczne ćwiczenia słowno-ruchowe w terapii dyslalii 21.04

  39 
 • Wypełniacz

  Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy 30.04

  39 
 • Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa

  39 
 • Zgryz otwarty – charakterystyka, przyczyny, postępowanie terapeutyczne- film

  39 
 • Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii

  39 
 • Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka 24.04

  39 
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne- film

  39 
 • Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera 25.04

  39 
 • Wypełniacz

   Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI) 23.04

  39 
 • Seplenienie boczne: diagnoza metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego. 22.04

  39 
 • Wypełniacz

  Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego okiem logopedy – teoria i praktyka 20.04

  39 
 • Programowanie  języka cz. 2 – propozycje praktyczne- film

  39 
 • Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego. 18.04

  39 
 • Połykanie w logopedii: terapia logopedyczna, ćwiczenia prawidłowego połykania.

  39 
 • Warsztaty. Paka logopedyczna na cztery pory roku 16.04

  39 
 • Połykanie- badanie i diagnoza połykania w logopedii

  39 
 • Wypełniacz

  Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna. 14.04

  39 
 • Logorytmika – zabawy i scenariusze logorytmiczne 13.04

  39 
 • Anatomia logopedy . Mięśnie języka, podniebienia i gardła – film

  39 
 • Wypełniacz

  Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna 11.04

  39 
 • Terapia ręki w logopedii 10.04

  39 
 • Wypełniacz

  Nauka czytania metodą sylabową- podejście praktyczne 9.04/

  39 
 • Znaczenie zaburzeń miofunkcjonalnych w logopedii 8.04

  39 
 • Diagnoza i terapia dysartrii w ujęciu praktycznym 19.03

  39 
 • Diagnoza i terapia dysfagii 27.03

  39 
 • Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym.

  39 
 • Podstawy integracji sensorycznej w logopedii 7.04

  39 
 • TUS – gry i zabawy kształtujące umiejętności społeczne 23.04

  39 
 • Emisja i higiena głosu na użytek własny 5.04

  39 
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne 13.03

  39 
 • Problemy rozwojowe i charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 1.04

  39 
 • Rodzaje wad wymowy- klasyfikacja i prezentacja na filmach 30.03

  39 
 • Seplenienie boczne: diagnoza metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego. 29.03

  39 
 • Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna 28.03

  39 
 • Język migowy – jak wprowadzać elementy w codziennej pracy z dziećmi? 20.03

  39 
 • Wertykalno – horyzontalna pozycja języka ( pozycja spoczynkowa ) + oddychanie. 12.03

  39 
 • Wypełniacz

  Terapia miofunkcjonalna dzieci- podejście praktyczne. 24.03

  39 
 •  Oddychanie ustami oczami logopedy 21.03

  39 
 • Terapia głosek szeregu syczącego: [ s, z, c, dz ] 26.03

  39 
 • Wypełniacz

  Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego 6.03

  39 
 • Ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu 25.03

  39 
 • Wypełniacz

  Terapia karmienia- znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy 5.03

  39 
 • Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera.

  39 
 • Podstawy anatomii dla logopedów cz. 1. Mięśnie głowy i szyi 7.03

  39 
 • Programowanie języka – propozycje praktyczne 14.03

  39 
 • Wypełniacz

  ORM – WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY – KARTY PRACY DO TERAPII

  19 
 • Wypełniacz

  Opóźniony rozwój mowy karty pracy do terapii

  19