Jąkanie – diagnoza różnicowa *Szkolenie on-line + Certyfikat

53  VAT

Opis

⭐️ CERTYFIKOWANY KURS®

Czy wiesz, jakie są przyczyny jąkania i jak je odróżnić od zwykłej niepłynności mowy?

Dowiedz się, które czynniki mają wpływ na wywołanie jąkania. Naucz się oceniać stopień jego nasilenia. Uzyskaj wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

Po zakupie kursu otrzymasz:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

? bogate materiały szkoleniowe,

? 120-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

 

? Plan szkolenia:

1. Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.
2. Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.
3. Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.
4. Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”.
5. Czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.
6. Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

 

?? Kurs poprowadzi:


mgr Katarzyna Turnau-Matynia

filolog i logopeda specjalizujący się w terapii jąkania. Prowadziła badania dotyczące obrazu osób jąkających się, funkcjonującego w świadomości osób niejąkających się. Pozwoliło jej to wypracować metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jąkającymi się. Od 2011 roku prowadziła zajęcia logopedyczne w świetlicy, a potem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez Caritas Polska. Przewodnicząca zachodniopomorskiego oddziału polskiego związku logopedów

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

 


 

➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych