Diagnoza jąkania u dzieci *Szkolenie on-line + Certyfikat

55  VAT

Opis

Jąkanie czy zwykła niepłynność mowy? Jeśli chcesz poznać charakterystykę jąkania u dzieci oraz przebieg procesu diagnozy to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Naucz się wykonywać badanie przesiewowe i pełne badanie logopedyczne, zbierać dane  diagnostyczne  (narzędzia diagnostyczne, formularze; wywiad z rodzicami, nauczycielami oraz z dzieckiem).

 

Biorąc udział w kursie otrzymujesz:

⚜️ Imienny Certyfikat z suplementem

? Obszerne materiały szkoleniowe

? Po kursie zdobędziesz 120-dniowy dostęp do nagrania ze szkolenia

Plan szkolenia

1. Charakterystyka jąkania u dzieci:

– podstawowe informacje na temat jąkania – występowanie, przyczyny, remisja, rokowanie;

zapoznanie się z przebiegiem procesu diagnozy (zgodnych z wytycznymi EBP – Evidence Based Practice):

– badanie przesiewowe: formularze, postępowanie;

– pełne badanie logopedyczne: narzędzia, formularze i przebieg – wywiad z rodzicami, wywiad z dzieckiem, próby badawcze;

2. Sposoby zbierania danych diagnostycznych:

– wywiad z rodzicami, nauczycielami oraz z dzieckiem – kolejność i przebieg postępowania;

– narzędzia diagnostyczne, formularze – gromadzenie danych i dopasowywanie ich do obszarów diagnostycznych wyznaczonych przez model ICF;

różnicowanie jąkania, niepłynności zwykłych oraz właściwych dla giełkotu:

– kryteria różnicowe;

3. Analizowanie próbek mowy dziecka pod względem objawów niepłynności mowy (ilościowo i jakościowo):

– ilościowo – sposoby dokonywania pomiaru i obliczeń, odniesienie wyników do norm,

– jakościowo – opis objawów wtórnych (towarzyszących);

4. Ocena trudności z obszaru myśli, emocji, postaw:

– góra lodowa jąkania, znaczenie tego obszaru dla utrwalania się objawów jąkania, próby diagnostyczne i interpretacja wyników;

5. Analiza i interpretacja danych diagnostycznych (model ICF)

– określanie czynników predestynujących, wywołujących oraz utrwalających jąkanie;

– określenie trudności oraz mocnych stron dziecka i jego rodziny w obszarach wskazanych przez model ICF jako punkt wyjścia do formułowania zaleceń;

6. Podsumowanie i formułowanie zaleceń (w odniesieniu do modelu ICF)

7. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, środowiskiem dziecka:

–  propagowanie wiedzy o jąkaniu i odpowiednich sposobach reagowania na nie;

– włączanie osób mających kontakt z dzieckiem do łańcucha wsparcia;

– formy współpracy ze środowiskiem;

8. Polecana literatura, źródła internetowe i materiały do pracy z dziećmi jąkającymi się.

 

 

 

Prowadząca:

mgr Aleksandra Boroń 

logopeda specjalizująca się w zaburzeniach płynności mowy, szczególnie w jąkaniu wczesnodziecięcym. Szkoliła się w tym zakresie w kraju i za granicą. Drugim obszarem jej zainteresowań jest wielojęzyczność. Laureatka grantu im. prof. G. Bruttena. Jest współtwórczynią strony LOGOLab w ramach grantu „LOGOLab – Dialog bez barier” oraz współorganizatorką warsztatów LOGOLab dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców, odbywających się przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Promuje wiedzę na temat zaburzeń płynności mowy, także w przestrzeni wirtualnej, m.in. zorganizowała dwie edycje Konferencji Online „Oblicza niepłynności mowy”. Prowadzi spotkania na żywo o tematyce zaburzeń płynności mowy w mediach społecznościowych, szkolenia dla logopedów i nauczycieli, zajęcia dla studentów logopedii, warsztaty online dla dzieci z jąkaniem oraz ich rodziców.  Autorka i współautorka publikacji o tematyce logopedycznej oraz tłumaczenia poradnika dla rodziców Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? autorstwa P. Schneidera.

 

  • Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca?  Złóż zamówienie. Zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
  • Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
  • Niezadowolony z kursu? W ciągu 7-dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

 

➔ Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych.

➔ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

➔ Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.

➔ Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych