echolalia

Strategie terapeutyczne w pracy z pacjentem z echolalią

red. Aleksandra Sęk Echolalia to powtarzanie dźwięków, które usłyszało się z otoczenia. Zjawisko echolalii pojawia się kiedy dziecko gaworzy, czyli między trzecim a ósmym miesiącem życia. Dzięki temu zjawisku dziecko stosując onomatopeje, potrafi odróżnić pierwsze dźwięki przedmioty, zjawiska, zwierzęta – przypisuje im znaczenie. Przykłady:dziecko kiedy […]

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem na przykładzie trzeciego roku życia dziecka (Korendo M., 2019, 2021): System językowy nie rozwija się w sposób normatywny: problem z percepcją, trudności z połączeniem […]