Sale! Otrzymałeś zniżkę!

Wady wymowy *Kurs video

381  VAT

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “WADY WYMOWY” – 16 GODZIN PRAKTYCZNEJ WIEDZY W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Kategoria:

Opis

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “WADY WYMOWY” – 16 GODZIN PRAKTYCZNEJ WIEDZY W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Skorzystaj z promocji i zdobądź roczny dostęp do szkoleń !

Co zyskasz?

 • Nabędziesz umiejętności dokonywania diagnozy sygmatyzmu interdentalnego, w tym oceny budowy narządów mowy oraz funkcji prymarnych.
 • Nabędziesz praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z seplenieniem międzyzębowym.
 • Poznasz ciekaw pomysły, pomoce i materiały do pracy, m.in. nad korekcją i utrwalaniem głosek szeregu syczącego.
 • Nabędziesz umiejętności dokonania diagnozy lambdacyzmu.
 • Nabędziesz praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z lambdacyzmem oraz z dzieckiem wadliwie realizującym głoski [f] i [v];
 • Poznasz ciekawe pomysły, pomoce i materiały do pracy, utrwalających głoski: [l], [l’], [f] i [v].
 • Poznasz pomysły na ciekawą terapię kappacyzmu i gammacyzmu.
 • Nabędziesz praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem z mową bezdźwięczną, w tym poznają obszerny zakres ćwiczeń przygotowawczych.
 • Poznasz pomysły na pracę z dziećmi oraz pomoce i materiały, utrwalające głoski dźwięczne.
 • Otrzymasz wiele materiałów przydatnych w pracy z dziećmi z mową bezdźwięczną.
 • Poznasz metody i techniki wywołania głosek!
 • Przygotujesz się do diagnozy i terapii rotacyzmu.
 • Poznasz rodzaje rotacyzmów, ćwiczenia przygotowujące do realizacji głoski [r], techniki wywoływania głoski, a także jej automatyzacji w mowie spontanicznej.
 • Otrzymasz gotowe pomoce do utrwalania prawidłowej wymowy głoski.

Krok po kroku zostaniesz ekspertem w swojej dziedzinie, obiecujemy!

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz roczny dostęp do nagrań!

 

Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego

Plan szkolenia

➡️ Definicja i charakterystyka.

➡️ Omówienie wywiadu logopedycznego.

➡️ Diagnoza logopedyczna ze szczególnym uwzględnieniem: a) budowy aparatu artykulacyjnego; b) funkcji prymarnych: odgryzania, gryzienia, żucia, oddychania, połykania

➡️ Etap przygotowawczy do terapii sygmatyzmu międzyzębowego: a) ćwiczenia oddechowe, b) pozycja spoczynkowa języka, c) ćwiczenia warg d) ćwiczenia języka e) ćwiczenia policzków i stabilizacja żuchwy, f) ćwiczenia połykania.

➡️ Etap właściwej pracy korekcyjnej w terapii sygmatyzmu międzyzębowego: a) etapy wywoływania i utrwalania głosek b) sposoby wywoływania głosek syczących, c) utrwalanie głosek syczących w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach.

➡️ Prezentacja literatury, kart pracy, gier i innych pomocy logopedycznych.  

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna

Plan szkolenia

1. Rodzaje, charakterystyka i przyczyny lambdacyzmu.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji lambdacyzmu:

➡️ ćwiczenia języka,

➡️ ćwiczenia słuchu fonematycznego,

➡️ wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [l] i [l’] ,

➡️  omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

3. Charakterystyka i przyczyny wadliwej artykulacji głosek [f] i [v].

4. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji wadliwej artykulacji głosek [f] i [v]:

➡️  ćwiczenia warg ,

➡️  ćwiczenia słuchu fonematycznego,

➡️  wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [f] i [v] ,

➡️ omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

5. Każdy uczestnik otrzymuje karty pracy do terapii.    

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Kappacyzm i gammacyzm – diagnoza i terapia logopedyczna

Plan szkolenia

➡️ Charakterystyka głosek [k], [k’], [g] i [g’].

➡️ Etiologia zaburzeń.

➡️ Diagnoza logopedyczna.

➡️ Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

➡️ Usprawnianie języka.

➡️ Ćwiczenia mechanizmu podniebienno-gardłowego.

➡️ Metody wywoływania głosek [k], [k’], [g], [g’].

➡️ Programowanie terapii kappacyzmu i gammacyzmu – propozycje atrakcyjnych ćwiczeń.

➡️ Przegląd pomocy logopedycznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna

Plan szkolenia

➡️ Budowa i funkcjonowanie krtani.

➡️ Charakterystyka mowy bezdźwięcznej.

➡️ Przyczyny mowy bezdźwięcznej.

➡️ Diagnoza.

➡️ Etap przygotowawczy:

– ćwiczenia oddechowe,

– ćwiczenia narządów mowy,

– ćwiczenia ciała – ćwiczenia fonacyjne,

– ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej,

– ćwiczenia słuchu fonematycznego.

➡️ Etap właściwej pracy korekcyjnej: wywołanie, utrwalanie i automatyzacja głosek.

➡️ Prezentacja literatury, autorskich kart pracy, gier i innych pomocy logopedycznych.  

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Międzyzębowa wymowa t,d,n,l – diagnoza i terapia logopedyczna

Plan szkolenia

➡️ 1. Charakterystyka głosek: t,d,n,l

➡️ 2. Rodzaje wadliwych realizacji głosek.

➡️ 3. Przyczyny nieprawidłowej realizacji głosek: t,d,n,l

➡️ 4. Kolejność korekcji głosek realizowanych międzyzębowo.

➡️ 5. Metody i techniki wywołania głosek.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna

Plan szkolenia

➡️ Charakterystyka głoski [r].

➡️ Rodzaje rotacyzmów.

➡️ Przyczyny rotacyzmu.

➡️ Omówienie etapów korekcji rotacyzmu.

➡️ Ćwiczenia słuchu fonemowego i fonetycznego.

➡️ Ćwiczenia języka.

➡️ Omówienie i prezentacja metod wywoływania głoski [r].

➡️ Prezentacja pomocy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [r].  

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

 


Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

Kto przeprowadzi szkolenia?

➡️ Nasz specjalista – mgr Beata Nedwidek –  logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny i pedagog specjalny. Wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej. Od ponad 20 lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy. Specjalizuje się w terapii dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego oraz zaburzeń miofunkcjonalnych w obszarze orofacjalnym.

 


„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych