DWUJĘZYCZNOŚĆ – PAKIET SZKOLEŃ

110  VAT

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “DWUJĘZYCZNOŚĆ” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Kategoria:

Opis

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “DWUJĘZYCZNOŚĆ” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

ZDOBĄDŹ KOMPLEKSOWĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU TEMATYKI DWUJĘZYCZNOŚCI

 

Co zyskasz?

 • Dowiesz się jak skutecznie zaplanować terapię logopedyczną dziecka dwujęzycznego.
 • Dowiesz się na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu terapii.
 • Dowiesz się z jakich pomocy warto korzystać podczas terapii.
 • Dowiesz się jakie trudności można napotkać w trakcie terapii dziecka dwujęzycznego.

Krok po kroku zostaniesz ekspertem w swojej dziedzinie, obiecujemy!

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz 120 dni dostępu do nagrań!

 

Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym

Plan szkolenia

➡️ Czym jest dwujęzyczność.

➡️ Rodzaje dwujęzyczności.

➡️ Rola dobrej diagnozy w planowaniu skutecznych oddziaływań terapeutycznych.

➡️ Terapia a rodzaj problemu logopedycznego.

➡️ Zasady planowania terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego.

➡️ Pomoce dydaktyczne w terapii.

➡️ Trudności mogące pojawić się w trakcie terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego.

➡️ Zabawy wspomagające terapię.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym

Plan szkolenia

➡️Dowiedz się jak skutecznie zaplanować terapię logopedyczną dziecka dwujęzycznego.

➡️ Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu terapii.

➡️ Z jakich pomocy warto korzystać podczas terapii.

➡️ Jakie trudności można napotkać w trakcie terapii dziecka dwujęzycznego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

 


Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

Kto przeprowadzi szkolenia?

 

➡️ Nasz specjalista – mgr Małgorzata Zalewska

logopeda specjalizujący się w terapii dwujęzyczności

 

 


„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych