Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna

69  VAT

Kategoria:

Opis

Lambdacyzm i głoski [v] i [f]

Cele i zadania szkolenia

➡️Nabycie umiejętności dokonania diagnozy lambdacyzmu;

➡️Nabycie praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z lambdacyzmem oraz z dzieckiem wadliwie realizującym głoski [f] i [v];

➡️Poznanie ciekawych pomysłów, pomocy i materiałów do pracy, utrwalających głoski: [l], [l’], [f] i [v].

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE

grafika biret

NIgdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] diagnoza i terapia logopedyczna

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

 

Plan Szkolenia

 

1. Rodzaje, charakterystyka i przyczyny lambdacyzmu.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji lambdacyzmu:

✴️ ćwiczenia języka,

✴️ ćwiczenia słuchu fonematycznego,

✴️ wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [l] i [l’] ,

✴️  omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

3. Charakterystyka i przyczyny wadliwej artykulacji głosek [f] i [v].

4. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji wadliwej artykulacji głosek [f] i [v]:

✴️  ćwiczenia warg ,

✴️  ćwiczenia słuchu fonematycznego,

✴️  wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [f] i [v] ,

✴️ omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

5. Każdy uczestnik otrzymuje karty pracy do terapii.    

Co otrzymujesz w ramach kursu?

 

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!

 

Kto przeprowadzi szkolenie?

 

NEDWIDEK
mgr Beata Nedwidek logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

 • Produkt w promocji
  270  VAT

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper


  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Może spodoba się również…