Sale! Otrzymałeś zniżkę!

Początkujący logopeda PAKIET SZKOLEŃ

348  VAT

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “POCZĄTKUJĄCY LOGOPEDA” – 16 GODZIN PRAKTYCZNEJ WIEDZY W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Kategoria:

Opis

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “POCZĄTKUJĄCY LOGOPEDA” – 16 GODZIN PRAKTYCZNEJ WIEDZY W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Co zyskasz?

 • Poznasz klasyfikację jakościową wad wymowy.
 • Zobaczysz nagrania pacjentów z najczęściej spotykanymi wadami artykulacyjnymi.
 • Nauczysz się rozpoznawać wady wymowy.
 • Dowiesz się, jakie są cele i zakres logopedycznych badań przesiewowych.
 • Zdobędziesz wiedzę o metodyce wykonywania i organizacji badań przesiewowych.
 • Poznasz przykładowe narzędzia diagnostyczne i pomoce przydatne podczas badań.
 • Nauczysz się szybko i skutecznie ocenić, czy dziecko potrzebuje wsparcia logopedy (bądź innych specjalistów).
 • Dowiesz się, jak powinna wyglądać dokumentacja badań oraz jak przekazać wynik badania rodzicom dziecka, które kwalifikuje się do terapii logopedycznej.
 • Naucz się oceniać poziom rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.
 • Nabędziesz wiedzę tym, jak organizować i sporządzać dokumentację diagnozy logopedycznej w przedszkolu.
 • Poznasz przykładowe narzędzia diagnostyczne i pomoce przydatne podczas procesu diagnozowania.
 • Nauczysz się oceniać, kiedy należy zalecić konsultację z innym specjalistą lub lekarzem.
 • Otrzymasz wzory opinii logopedycznych: ORM, afazja, dyslalia, ASD, niepełnosprawność intelektualną + słowniczek przydatnych zwrotów, fraz, które przydadzą się każdemu logopedzie podczas tworzenia opinii.
 • Dowiesz się, jak praktycznie przygotować się do wykonywania zawodu logopedy.
 • Dowiesz się, w jaki sposób wyposażyć stanowisko pracy zgodnie z profilem wykonywanej działalności.
 • Nauczysz się organizować przestrzeń terapeutyczną, która umożliwi skuteczną terapię logopedyczną.
 • Dowiesz się, czym kierować się dobierając akcesoria, przybory, materiały terapeutyczne, gry i zabawki potrzebne każdemu logopedzie.

Krok po kroku zostaniesz ekspertem w swojej dziedzinie, obiecujemy!

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz 120 dni dostępu do nagrań!

 

Kufer pomysłów na kreatywną terapię logopedyczną

Plan szkolenia

➡️ Pozytywy wynikające ze stosowania zabawek w trakcie terapii logopedycznej. O mocy pozytywnych emocji w gabinecie logopedycznym

➡️ Zaprezentowanie 10 różnych zabawek i gier z ich logopedycznym wykorzystaniem w terapii. Przedstawienie 100 pomysłów do pracy z dziećmi na zajęciach logopedycznych

➡️ Zainspirowanie uczestników szkolenia do kreatywnego podejścia do terapii logopedycznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Rodzaje wad wymowy – klasyfikacja i prezentacja na filmach

Plan szkolenia

➡️ Definicja dyslalii.

➡️ Klasyfikacje wad wymowy – ilościowe i jakościowe.

➡️ Prezentacja poszczególnych wad artykulacyjnych, również na filmach (około 20 krótkich nagrań!).

➡️ Wspólne diagnozowanie wad wymowy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Badania przesiewowe – szybko i skutecznie

Plan szkolenia

➡️ Czym jest logopedyczne badanie przesiewowe i po co je przeprowadzamy.

➡️ Jak przygotować się do badania przesiewowego:

– metodyka badania,

– narzędzia diagnostyczne i pomoce,

– organizacja badania.

➡️ Jak skutecznie i szybko przeprowadzić badanie:

– wskazówki ogólne,  zapis wyników, dokumentacja.

➡️ Przekazanie wyników badania rodzicom — rozpoczęcie współpracy. 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy – kompendium wiedzy

Plan szkolenia

➡️Opóźniony rozwój mowy na tle innych zaburzeń rozwoju mowy – diagnoza różnicowa.

 ➡️Samoistne czy niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy?

 ➡️Elementy diagnozy opóźnionego rozwoju mowy.

➡️ Przebieg procesu diagnostycznego.

➡️ Omówienie narzędzi diagnostycznych opóźnionego rozwoju mowy.

➡️ Opracowanie wyników diagnozy ORM.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza logopedyczna w przedszkolu

Plan szkolenia

➡️ Diagnoza logopedyczna w przedszkolu – wstęp

➡️ Proces diagnozy logopedycznej – organizacja

➡️ Dokumentowanie diagnozy logopedycznej dziecka

➡️ Elementy i etapy diagnozy logopedycznej dziecka w wieku przedszkolnym:

• uwarunkowania anatomiczne i funkcjonalne

• co sprawdzamy?

• jak sprawdzamy?

➡️ Przykłady testów i kwestionariuszy diagnostycznych dostępnych na rynku. Pomoce użyteczne podczas diagnozy

➡️ Z jakimi najczęstszymi zaburzeniami mowy możemy się spotkać u dzieci w wieku przedszkolnym?

➡️ Rola współpracy logopedy z innymi specjalistami i lekarzami. Kiedy zalecać konsultacje?  

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Opinie logopedyczne

Plan szkolenia

➡️Opinia logopedyczna w procesie diagnozy.

➡️ Jak powinna wyglądać opinia logopedyczna?

➡️ Błędy, których należy unikać pisząc opinię.

➡️ Rodzaje opinii logopedycznych – przykłady opinii dla pacjenta z ORM, ASD, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.

➡️ Ćwiczenia praktyczne – przeredagowywanie opinii zawierających błędy.

➡️Słowniczek przydatnych zwrotów, fraz, które przydadzą się każdemu logopedzie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Opinie logopedyczne

Plan szkolenia

➡️Opinia logopedyczna w procesie diagnozy.

➡️ Jak powinna wyglądać opinia logopedyczna?

➡️ Błędy, których należy unikać pisząc opinię.

➡️ Rodzaje opinii logopedycznych – przykłady opinii dla pacjenta z ORM, ASD, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną.

➡️ Ćwiczenia praktyczne – przeredagowywanie opinii zawierających błędy.

➡️Słowniczek przydatnych zwrotów, fraz, które przydadzą się każdemu logopedzie

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

 


Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

Kto przeprowadzi szkolenia?

 

➡️ Nasz specjalista – mgr Renata Bronisz

audiolog, wykładowca akademicki, logopeda, oligorenopedagog

➡️ Nasz specjalista – mgr Anna Wójcik

neurologopeda, oligofrenopedagog

 

 

 


„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Może spodoba się również…