Tytuł
Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu
Diagnoza funkcjonalna małego dziecka
Dziecko i uczeń z mutyzmem wybiórczym
High Need Baby – jak skutecznie prowadzić terapię dziecka o wysokiej wrażliwości emocjonalnej
Jak budować skuteczną współpracę i właściwe relacje na linii rodzic-nauczyciel?
Jak dbać o własne zdrowie i zasoby emocjonalne?
Jak efektywnie współpracować z trudnymi rodzicami – warsztat praktyczny – spotkanie z terapeutą
Jak prawidło konstruować i napisać indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju – praktyczne wskazówki
Jak radzić sobie ze złością u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
Jak radzić sobie ze złością u dzieci w wieku szkolnym?
Komunikowanie rodzicowi o sytuacjach trudnych
Nauczyciel przedszkola sojusznikiem dziecka z ORM, czyli jak wspierać dziecko z opóźnionym rozwojem mowy podczas jego pobytu w przedszkolu
Niezbędnik oligofrenopedagoga, efektywna praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Praca z uczniem po doświadczeniu traumatycznym
Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-7 lat – całościowe omówienie wszystkich obszarów rozwojowych dziecka
Prowadzenie skutecznej komunikacji z wymagającymi rodzicami
Skuteczne metody komunikacji na zajęciach logopedycznych oparte na programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Skuteczne metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Terapia ręki®
Trening umiejętności społecznych TUS
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pomysły na zajęcia
Właściwe strategie komunikacji z uczniami
Wysoko wrażliwe/lękliwe/wycofane dziecko podczas diagnozy i na zajęciach w gabinecie logopedycznym
Zabawy na 8 zmysłów – sensoryka w pracy z dzieckiem
Zabawy sensoryczne pobudzające wyobraźnie i kreatywność dziecka
Zabawy w czytanie – jak uczyć czytać dzieci w wieku przedszkolnym
Zabawy wspierające naukę pisania i czytania
Złość Wróg czy przyjaciel dziecka? Jak sobie z nią radzić