TytułData
Terapia sztuką w praktyce logopedycznej *Szkolenie na żywo + nagranie /19.06.202419-06-2024
Język polski na zajęciach logopedycznych. Propozycje ćwiczeń rozwijających umiejętności językowe (słownik bierny i czynny) w ramach ćwiczeń logopedycznych *Szkolenie na żywo + nagranie /25.06.202425-06-2024
Dbaj o swój głos – emisja i higiena głosu nauczyciela – *Szkolenie na żywo + nagranie /02.07.202402-07-2024
Jak napisać opinię logopedyczną? *Szkolenie na żywo + nagranie /14.07.202414-07-2024
Terapia logopedyczna z dzieckiem z zburzeniami słuchu, niepełnosprawnością ruchową, wadą rozwojową OUN z grupy zaburzeń migracji – case studies *Szkolenie na żywo + nagranie /26.07.202426-07-2024
Jak przygotować gabinet do terapii logopedycznej? *Szkolenie na żywo + nagranie /28.07.202428-07-2024
Stymulacja funkcji poznawczych u niemowląt z zaburzeniami rozwoju – *Szkolenie na żywo + nagranie /02.08.2024 – PREMIUM02-08-2024
Terapia logopedyczna dziecka z MPDz *Szkolenie na żywo + nagranie /13.08.202413-08-2024