Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

red. Aleksandra Sęk ➔ Percepcja słuchowa – identyfikowanie obiektów dźwiękowych z otoczenia, napodstawie charakterystycznych dźwięków. ➔ Słuchanie – fizjologiczny odbiór bodźców słuchowych, które możliwe jest dziękianalizatorowi słuchu. Słuchanie polega na skupieniu uwagi słuchowej na dźwięku,który dobiega z otoczenia. Sami skupienie uwagi na bodźcu słuchowym nie […]