Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

red. Aleksandra Sęk Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem.Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, terapia.  Najczęstsze problemy diagnostyczne w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem na przykładzie trzeciego roku życia dziecka (Korendo M., 2019, 2021): System językowy nie rozwija się w sposób normatywny: problem z percepcją, trudności z połączeniem […]