Terapia jąkania u dzieci

55  VAT

Opis

“Terapia jąkania u dzieci”

Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak przeprowadzić terapię krok po kroku zapraszamy na szkolenie!

➡️Interesujesz się tematyką szkolenia i dążysz do rozwoju w tym kierunku?

➡️Chcesz wyróżnić się poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm?

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE


grafika biret

Nigdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.


TERAPIA jąkania u dzieci

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.


Plan szkolenia

➡️ Sposoby oddziaływania terapeutycznego w zakresie zaburzeń płynności mowy u dzieci (metody terapeutyczne):

– metody pośrednie vs bezpośrednie,

–  upłynnianie mowy vs modyfikacja jąkania.

➡️ Wykorzystywanie modelu ICF podczas formułowania zaleceń i tworzenia planu terapii:

– obszar ciała (zaburzenie płynności mowy),

– obszar emocji, myśli i postaw,

– aktywność i uczestniczenie,

– wsparcie ze strony środowiska.

➡️ Dobór oddziaływań terapeutycznych do potrzeb dziecka i rodziny:

– indywidualizacja planu terapii – cele, metody, poszukiwanie zasobów.

➡️ Przebieg oddziaływania terapeutycznego w podejściach pośrednich i bezpośrednich:

– metoda Palin PCI (etap oddziaływań pośrednich i bezpośrednich),

– metoda Lidcombe (oddziaływania bezpośrednie),

– metoda KIDS – w wersji Mini- i Schul-KIDS (oddziaływania bezpośrednie),

– terapia grupowa: warsztaty dla dzieci.

➡️ Współpraca z rodzicami, nauczycielami, środowiskiem dziecka:

– propagowanie wiedzy o jąkaniu i odpowiednim sposobie reagowania na nie,

– warsztaty dla rodziców.

➡️ Gdzie szukać wiedzy – polecana literatura, źródła internetowe i materiały do pracy z jąkającymi się dziećmi.

Co otrzymujesz w ramach kursu?

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz komplet materiałów, ułatwiających przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do  szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!Kto przeprowadzi szkolenie?

Nasz specjalista – mgr Aleksandra Boroń Logopeda specjalizująca się w zaburzeniach płynności mowy, szczególnie w jąkaniu wczesnodziecięcym. Szkoliła się w tym zakresie w kraju i za granicą. Drugim obszarem jej zainteresowań jest wielojęzyczność. Laureatka grantu im. prof. G. Bruttena. Jest współtwórczynią strony LOGOLab w ramach grantu „LOGOLab – Dialog bez barier” oraz współorganizatorką warsztatów LOGOLab dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców, odbywających się przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych. Pomoc w wypełnianiu wniosków: kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

Może spodoba się również…