Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej dzieci i dorosłych *Szkolenie on-line

65  VAT

Opis

“Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej dzieci i dorosłych”

Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

CELE SZKOLENIA

➡️Znajomość struktur mózgowych odpowiedzialnych za funkcje mowy, jedzenia i połykania jest niezbędna podczas diagnozy neurologopedycznej dzieci i osób dorosłych.

➡️Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jakie objawy zaburzeń mowy i funkcji prymarnych może powodować uszkodzenie OUN

➡️Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytania, czego logopeda/neurologopeda może dowiedzieć się z analizy dokumentacji medycznej i badań neuroobrazowych.

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE


grafika biret

Nigdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.


neuroanatomia

Plan szkolenia

➡️1.Neuroanatomiczne podłoże mechanizmów językowych

➡️2.Neuroanatomiczne podłoże motorycznych aspektów mowy

➡️3.Struktury mózgowe zaangażowane w proces gryzienia, żucia i połykania

➡️4.Asymetria funkcjonalna mózgu

➡️5.Neuroplastyczność rozwojowa i kompensacyjna mózgu

➡️6.Lokalizacja uszkodzenia OUN, a objawy ośrodkowych zaburzeń mowy

➡️7.Badania neuroobrazowe – podstawowe informacje dla logopedy

Co otrzymujesz w ramach kursu?

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!Kto przeprowadzi szkolenie?

dr n. med. Joanna Sewastynowicz
Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, głosu i połykania o podłożu neurologicznym. Pracuje w szpitalu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Wykładowca akademicki, neurologopeda, audiofonolog

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

  • Produkt w promocji
    270  VAT

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper


Dodatkowe informacje

  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Może spodoba się również…