Sale! Otrzymałeś zniżkę!

Jąkanie *Kurs video

180  VAT

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “JĄKANIE” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Kategoria:

Opis

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “JĄKANIE” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

ZDOBĄDŹ KOMPLEKSOWĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU JĄKANIA

Co zyskasz?

 • Nauczysz się przeprowadzać wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Dowiesz się jak wesprzeć dziecko z niepłynnością mowy z wykorzystaniem zaangażowania otoczenia.
 • Poznasz skuteczne ćwiczenia i gry upłynniające mowę dziecka.
 • Poznasz propozycje ćwiczeń oddechowych dla dzieci.
 • Dowiesz się jak zdiagnozować problem u dorosłego i jak przeprowadzić z nim rozmowę
 • Poznasz praktyczne ćwiczenia do pracy z dorosłą osobą z niepłynnością mowy (ćwiczenia oddechowe, gesty płynności, przedłużanie samogłosek).
 • Dowiesz się, jakie są przyczyny jąkania.
 • Dowiesz się jak diagnozować jąkanie.
 • Nauczysz się odróżniać jąkanie od zwykłej niepłynności.
 • Nauczysz się skutecznie reagować w przypadku jąkania wczesnodziecięcego.
 • Dowiesz się jak ocenić stopień nasilenia jąkania.
 • Dowiesz się, jak rozmawiać z dzieckiem o jąkaniu.
 • Nauczysz się ćwiczyć z dziećmi świadomymi problemu niepłynności mowy.
 • Dowiesz się jak upłynniać mowę.

Krok po kroku zostaniesz ekspertem w swojej dziedzinie, obiecujemy!

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz roczny dostęp do nagrań!

 

Terapia niepłynności mowy dzieci w wieku przedszkolnym – jąkanie wczesnodziecięce

Plan szkolenia

➡️Niepłynność mowy u małego dziecka – co może niepokoić?

➡️Otoczenie dziecka jako czynnik modelujący mowę dziecka z niepłynnością.

➡️Oswajanie jąkania – czyli jak rozmawiać rodzicami i opiekunami małego dziecka z niepłynnością mowy.

➡️Oddech to podstawa – propozycje ćwiczeń oddechowych dla dzieci młodszych.

➡️Uczyć, bawiąc – propozycje gier i zabaw upłynniających mowę.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Terapia jąkania u dorosłych

Plan szkolenia

➡️ Mowa dorosłego jąkającego – trudności komunikacyjne w rozmowie z terapeutą.

➡️ Atmosfera w czasie terapii, a motywacja uczestnika.

➡️ Doświadczenia komunikacyjne jąkającego, a dobór materiału zajęć.

➡️ Wzmacnianie pewności siebie u jąkającego.

➡️ Oddech to podstawa – ćwiczenia oddechowe dla dorosłych.

➡️ Przedłużanie samogłosek w praktycznych ćwiczeniach.

➡️ Gesty płynności jako czynnik wspomagający płynność mowy u dorosłych.

➡️ Praktyczne „przypominajki” w codzienności jąkającego.

➡️ Propozycje praktycznych ćwiczeń i tworzenia materiałów dla jąkających się dorosłych

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

  Jąkanie – diagnoza różnicowa

  Plan szkolenia

  ➡️ Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.

  ➡️ Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.

  ➡️Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.

  ➡️ Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”.

  ➡️ Czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

  ➡️ Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

  Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, świadomych problemu z niepłynnością mowy

  Plan szkolenia

  ➡️ Oswajanie jąkania – czyli jak rozmawiać z dzieckiem jąkającym się o niepłynności mowy.

  ➡️ Oddech to podstawa – propozycje ćwiczeń oddechowych dla dzieci starszych.

  ➡️ Pochwała samogłosek – ćwiczenia przedłużające samogłoski – w izolacji, w wyrazach, dłuższych tekstach, mowie spontanicznej.

  ➡️ Gest to moc – o gestach płynności i różnych sposobach ćwiczenia ich ze starszymi dziećmi.

  ➡️ Uczyć, bawiąc – propozycje gier i zabaw upłynniających mowę.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

   


  Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

  Kto przeprowadzi szkolenia?

  ➡️ Nasz specjalista – mgr Katarzyna Turnau-Matynia

  Filolog i logopeda specjalizujący się w terapii jąkania. Prowadziła badania dotyczące obrazu osób jąkających się, funkcjonującego w świadomości osób niejąkających się. Pozwoliło jej to wypracować metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jąkającymi się. Od 2011 roku prowadziła zajęcia logopedyczne w świetlicy, a potem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez Caritas Polska. Przewodnicząca zachodniopomorskiego oddziału polskiego związku logopedów.

   


  „Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

   


  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych