Sale! Otrzymałeś zniżkę!

Neurologopedia *Kurs video

178  VAT

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “NEUROLOGOPEDIA” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Kategoria:

Opis

ODBIERZ PAKIET SZKOLEŃ “NEUROLOGOPEDIA” W PROMOCYJNEJ CENIE!

ADRESACI SZKOLENIA : Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

ZDOBĄDŹ KOMPLEKSOWĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU NEUROLOGOPEDII

Co zyskasz?

 • Poznasz struktury mózgowe odpowiedzialne za funkcje mowy, jedzenia i połykania.
 • Dowiesz się jakie objawy zaburzeń mowy i funkcji prymarnych może powodować uszkodzenie OUN.
 • Nauczysz się jak przeprowadzić diagnozę pacjenta z podejrzeniem apraksji mowy.
 • Dowiesz się jak przebiegają i jakie funkcje pełnią nerwy czaszkowe.
 • Dowiesz się jakie są metody badania nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym.
 • Dowiesz się jak przeprowadzić badanie nerwów czaszkowych w kontekście oceny stanu funkcjonalnego narządów mowy, oddychania, fonacji i połykania.
 • Dowiesz się jak rozpoznać objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych.
 • Dowiesz się jak prowadzić terapię logopedyczną w przypadku zaburzeń funkcji nerwów czaszkowych
 • Poznasz rodzaje dyzartrii oraz nauczysz się skutecznych technik w pracy z pacjentem z dyzartrią!
 • Poszerzysz wiedzę z zakresu zaburzeń połykania.
 • Dowiesz się, od czego rozpocząć terapię zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu.
 • Dowiesz się jakie cele terapii wyznaczyć w przypadku pacjentów z afazją/dyzartrią.
 • Poznasz jak przygotować program terapii dla pacjenta z poudarowymi zaburzeniami mowy.
 • Dowiesz się jakie metody terapeutyczne można zastosować w pracy z chorym z afazją/dyzartrią.

Krok po kroku zostaniesz ekspertem w swojej dziedzinie, obiecujemy!

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz roczny dostęp do nagrań!

 

Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej dzieci i dorosłych

Plan szkolenia

➡️1.Neuroanatomiczne podłoże mechanizmów językowych

➡️2.Neuroanatomiczne podłoże motorycznych aspektów mowy

➡️3.Struktury mózgowe zaangażowane w proces gryzienia, żucia i połykania

➡️4.Asymetria funkcjonalna mózgu

➡️5.Neuroplastyczność rozwojowa i kompensacyjna mózgu

➡️6.Lokalizacja uszkodzenia OUN, a objawy ośrodkowych zaburzeń mowy

➡️7.Badania neuroobrazowe – podstawowe informacje dla logopedy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Apraksja nabyta – zaburzenia mowy o charakterze motorycznym

Plan szkolenia

➡️I. Apraksja mowy – charakterystyka zaburzeń mowy o podłożu motorycznym.

➡️II. Etiologia nabytej apraksji mowy.

➡️III. Pacjent z apraksją mowy

 • Postępowanie diagnostyczne
 • Diagnoza różnicowa z innymi zaburzeniami mowy
 • Opis zaobserwowanych deficytów

➡️ IV. Pacjent z apraksją mowy

 • Postępowanie terapeutyczne
 • Przegląd dostępnych technik terapeutycznych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym

Plan szkolenia

➡️1. Anatomia i funkcje nerwów czaszkowych

➡️2. Metody badania nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym

➡️3. Badanie nerwów czaszkowych jako element oceny:

a) stanu funkcjonalnego aparatu mowy

b) oddychania i fonacji

c) czynności związanych z kompleksem ustno- twarzowym (połykanie, gryzienie, żucie)

➡️4. Wybrane dysfunkcje nerwów czaszkowych i możliwości terapii w pracy logopedy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza i terapia dyzartrii

Plan szkolenia

➡️ 1. Elementy neuroanatomii – podstawa do zrozumienia dyzartrycznych zaburzeń mowy.

➡️ 2. Definicja dyzartrii.

➡️ 3. Rodzaje dyzartrii – powszechnie stosowane klasyfikacje.

➡️ 4. Pacjent z dyzartrią – postępowanie diagnostyczne.

➡️ 5. Pacjent z dyzartrią – postępowanie terapeutyczne.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej

Plan szkolenia

➡️ Neuroanatomia procesu połykania.

➡️ Połykanie fizjologiczne.

➡️ Diagnoza dysfagii – przebieg badania, testy i narzędzia do badania.

➡️ Terapia neurologopedyczna pacjenta z dysfagią:

– bezpieczeństwo i higiena jamy ustnej,

– karmienie terapeutyczne, stymulacja polisensoryczna,

– usprawnianie struktur neuromięśniowych zaangażowanych w proces połykania,

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu

Plan szkolenia

➡️ Faza zdrowienia pacjenta po udarze mózgu, a postępowanie terapeutyczne.

➡️ Różne podejścia terapeutyczne w rehabilitacji neurologopedycznej pacjentów z:

– afazją,

– dyzartrią,

– anartrią.

➡️ Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej.

➡️ Narzędzia i metody stosowane w terapii poudarowych zaburzeń mowy.

➡️ Współpraca z chorym i jego rodziną podczas procesu terapeutycznego.

➡️ Zakres współpracy neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą w terapii pacjenta po udarze mózgu.

➡️ Niejęzykowe zaburzenia poznawcze i emocjonalne w terapii neurologopedycznej.   

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

 


Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

Kto przeprowadzi szkolenia?

➡️ Nasz specjalista – dr n. med. Joanna Sewastynowicz

Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, głosu i połykania o podłożu neurologicznym. Pracuje w szpitalu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Wykładowca akademicki, neurologopeda, audiofonolog

 


„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych