Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

59  VAT

Kategoria:

Opis

 

 

“Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym”

Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

 

Cele i zadania szkolenia

➡️Poznasz procesy inwolucyjne w funkcjonowaniu zmysłów u osób dorosłych.

➡️Dowiesz się, jakie są procesy patologiczne w funkcjonowaniu zmysłów.

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE

Nigdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

Plan szkolenia

 

➡️ 1. Procesy inwolucyjne w funkcjonowaniu zmysłów u osób dorosłych: opis zmian zachodzących w obszarze zmysłów postępujących wraz z wiekiem (na poziomie ośrodkowym i obwodowym) oraz ich konsekwencje dla chorego: m.in. choroby oczu, zmiana postrzegania wzrokowego, zmniejszanie się pola widzenia, głuchota starcza, brak odporności na dystraktor itp

➡️ 2. Procesy patologiczne w funkcjonowaniu zmysłów m.in. 

 • wzrok (m.in. niedowidzenie połowicze, agnozje wzrokowe, prozopagnozja itp.) – omówienie, przykłady, diagnoza i terapia
 • słuch (m.in. zaburzenia słuchu fonemowego, agnozje, amuzja itp.) – omówienie, przykłady, diagnoza i terapia.
 • narząd czucia a procesy uwagowe (m.in. pomijanie stronne, agnozje, anozognozja, czucie powierzchniowe, czucie głębokie itp.) – omówienie, konsultacje specjalistyczne, konsekwencje dla funkcjonowania chorego.
 • smak i węch (m.in. anosmia) – omówienie, konsultacje specjalistyczne, konsekwencje dla funkcjonowania pacjenta.

Co otrzymujesz w ramach kursu?

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!


Kto przeprowadzi szkolenie?

Nasz specjalista Anna Siudak

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UP w Krakowie; neurologopeda w Centrum Origin Karków; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UP w Krakowie.

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

 • Produkt w promocji
  270  VAT

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper


 

 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Może spodoba się również…