Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia

59  VAT

Kategoria:

Opis

 

“Afazja, dyzartria, anartria – diagnoza i terapia”

Szkolenie kierowane jest do początkujących logopedów, studentów logopedii, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, surdologopedów, rodziców.

Cele i zadania szkolenia

➡️Dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę pacjenta dorosłego z podejrzeniem afazji/dyzartrii/anartrii.

➡️Jakie narzędzia diagnostyczne można wykorzystać podczas diagnozy afazji/dyzartrii/anartrii.

➡️Jakie cele terapii wyznaczyć w przypadku pacjentów dorosłych z afazją/dyzartrią/anartrią.

➡️Jakie metody terapeutyczne można zastosować w pracy z chorym z afazją/dyzartrią/anartrią.

➡️W jakim zakresie neurologopeda może podjąć współpracę z rodziną/opiekunami pacjenta.

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE

grafika biret

NIgdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem, zaangażowaniem i wiedzą. Zyskasz nie tylko wdzięczność pacjenta, ale również satysfakcję ze swojej pracy.

Afazja, dyzartria, anartria

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

 

 

Plan Szkolenia

 

➡️Przebieg procesu diagnostycznego pacjenta dorosłego z podejrzeniem afazji/dyzartrii/anartrii.

➡️ Różnicowanie ośrodkowych zaburzeń mowy.

➡️ Narzędzia diagnostyczne przydatne w diagnozie neurologopedycznej pacjenta dorosłego.

➡️Różne podejścia terapeutyczne w rehabilitacji neurologopedycznej pacjentów z:

– afazją,

– dyzartrią,

– anartrią.

➡️Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej.

➡️ Narzędzia i metody stosowane w terapii  afazji/ dyzartrii/anartrii.

➡️Współpraca z chorym i jego rodziną podczas procesu terapeutycznego.

 

Co otrzymujesz w ramach kursu?

 

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!

 

 

Kto przeprowadzi szkolenie?

SEWASTYNOWICZ

dr n. med. Joanna Sewastynowicz

Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy, głosu i połykania o podłożu neurologicznym. Pracuje w szpitalu na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Wykładowca akademicki, neurologopeda, audiofonolog.

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

 • Produkt w promocji
  270  VAT

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

  Może spodoba się również…