Ewa Kreft
Ewa Kreft
Naurologopeda

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny. 
Od 18 lat związana jest zawodowo z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w Warszawie.oraz diagnostycznie z Warszawskim Instytutem Psychoterapii. Poza tym doświadczenie zdobywała pracując w żłobku, przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, szkole podstawowej. Prowadzi terapię indywidualną, jak i zajęcia grupowe. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się głównie na pracy diagnostycznej, konsultacyjnej logopedycznej i neurologopedycznej, programowaniu mowy u dzieci z ORM, SLI, afazją, spektrum autyzmu, terapii dyslalii.