Barbara Pietrowska
Logopeda

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta WWR, terapeuta SI, pedagog społeczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Nieustannie poszukująca nowych dróg, które prowadzą do spotkania z Dzieckiem i jego potrzebami.