Sale! Otrzymałeś zniżkę!

AFAZJA (od 2 do 14 lat) – SZKOLENIE MODUŁOWE – szkolenie gratis!

276  VAT

Podczas kursu m.in. pogłębisz wiedzę na temat zburzeń afatycznych u dzieci, poznasz specyfikę zaburzeń występujących u dzieci z afazją, poznasz możliwości rozpoznawania afazji u dzieci, poznasz sposoby motywowania uczniów z afazją do pokonywania trudności.

Kategoria:

Opis

Podczas kursu m.in. pogłębisz wiedzę na temat zaburzeń afatycznych u dzieci, poznasz specyfikę zaburzeń występujących u dzieci z afazją, poznasz możliwości rozpoznawania afazji u dzieci, poznasz sposoby motywowania uczniów z afazją do pokonywania trudności.

ADRESACI SZKOLENIA : Szkolenie kierowane jest do logopedów, neurologopedów, studentów logopedii i neurologopedii.

Skorzystaj z promocji i zdobądź półroczny dostęp do szkoleń !

 

Co zyskasz?

 • Poznasz możliwości rozpoznawania afazji u dzieci oraz elementy wielospecjalistycznej diagnozy.
 • Poznasz zasady, metody terapii afazji w pracy z małym dzieckiem.
 • Poznasz metody terapii afazji w pracy z dzieckiem na początkowym etapie edukacji szkolnej, poznaj trudności dziecka z afazją w okresie edukacji wczesnoszkolnej.
 • Poznasz rolę wielokierunkowej aktywności dziecka w okresie wczesnoszkolnym w terapii afazji.
 • Poznasz metody, techniki pracy w terapii afazji w pracy z uczniem w starszych klasach szkoły podstawowej, trudności szkolnych ucznia z afazją w klasach 4-8 szkoły podstawowej, sposoby motywowania uczniów z afazją do pokonywania trudności.
 • Pogłębisz wiedzę na temat zburzeń afatycznych u dzieci

Dodatkowe korzyści:

 • Materiały szkoleniowe: Skrypty, prezentacje i inne materiały, które pomogą Ci w nauce.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające Twoje nabyte umiejętności.
 • Otrzymasz półroczny dostęp do nagrań!
AFAZJA (od 2 do 14 lat)

 

Podstawy teoretyczne – pojęcie afazji dziecięcej, przyczyny, typy afazji.

Plan szkolenia

➡️ 1. Terminologia – omówienie funkcjonujących pojęć -niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja, alalia, SL

➡️ 2. Afazja rozwojowa i nabyta: pojęcie, przyczyny

➡️ 3. Charakterystyka zaburzeń językowych w afazji, rodzaje afazji – ekspresyjna, percepcyjna, mieszana:

 • charakterystyka
 • zaburzenia, trudności
 • umiejętności bazowe

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Diagnoza afazji dziecięcej.

Plan szkolenia

➡️ 1. Rozpoznawanie afazji.

➡️ 2. Różnicowanie afazji  z innymi zaburzeniami rozwoju.

➡️ 3. Wielospecjalistyczna diagnostyka afazji dziecięcej.

➡️ 4. Rola rodziny, bliskich osób w procesie diagnostycznym.

➡️ 5. Testy diagnostyczne.

➡️ 6. Case studies – omówienie zaburzeń językowych występujących w afazji dziecięcej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Terapia – praca z małym dzieckiem ze zdiagnozowanym niedokształceniem mowy o typie afazji dziecięcej.

Plan szkolenia

➡️ 1. Omówienie trudności małego dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji.

➡️ 2. Omówienie zasad, metod terapii zaburzeń o charakterze afatycznym w pracy z małym dzieckiem.

➡️ 3. Rola personelu przedszkola w podjętych działaniach terapeutycznych w stosunku do dziecka z zaburzeniami afatycznymi.

➡️ 4. Omówienie roli rodziców, innych członków rodziny w codziennym funkcjonowaniu dziecka.

➡️ 5. Wspieranie dziecka z trudnościami w nabywaniu systemu językowego o charakterze sensorycznym:

 • w okresie poniemowlęcym
 • w okresie przedszkolnym.

➡️ 6.Wspieranie dziecka z trudnościami w nabywaniu systemu językowego o charakterze motorycznym:

 • w okresie poniemowlęcym
 • w okresie przedszkolnym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Terapia afazji dziecięcej – okres wczesnoszkolny.

Plan szkolenia

➡️ 1. Omówienie trudności dziecka ze zdiagnozowaną afazją na początkowym etapie edukacji szkolnej.

➡️ 2. Zaznajomienie z metodami terapii afazji w pracy z uczniem na wczesnym etapie edukacji.

➡️ 3. Omówienie  możliwości wsparcia dziecka z afazją przez rodziców i nauczyciela.

➡️ 4. Propozycje terapii ucznia z afazją sensoryczną.

➡️ 5. Propozycje terapii ucznia z afazją motoryczną.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK

Terapia afazji dziecięcej – szkoła podstawowa klasy 4-8.

Plan szkolenia

➡️ 1. Omówienie trudności ucznia z afazją w starszych klasach szkoły podstawowej.

➡️ 2. Poznanie możliwości wsparcia ucznia klas 4 – 8 z afazją w nauce szkolnej.

➡️ 3. Postępowanie terapeutyczne w afazji sensorycznej w pracy z uczniem starszych klas szkoły podstawowej.

➡️ 4. Postępowanie terapeutyczne w afazji motorycznej w pracy z uczniem starszych klas szkoły podstawowej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KLIKNIJ W LINK


Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania!

Kto przeprowadzi szkolenia?

 

Nasz specjalista – Joanna Czapla

 

Neurologopeda, glottodydaktyk, pedagog, pedagog specjalny, wykładowca akademicki. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, neurologopedyczną oraz glottodydaktyką w założonym przez siebie Gabinecie Logopedycznym SYGMUS.

 

 


„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

 


 • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.