Programowanie języka cz. 2: Od sylaby otwartej do pierwszego słowa

59  VAT

Kategoria:

Opis

 

„Programowanie języka cz. 2: Od sylaby otwartej do pierwszego słowa”

Kurs dla studentów logopedii, nauczycieli, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych i rodziców.

Cele i zadania szkolenia

➡️Uczestnik szkolenia nauczy się zasad programowania języka;

➡️Rozpoznawania grupy docelowej pacjentów;

➡️Diagnozowania potrzeb językowych i komunikacyjnych pacjentów;

➡️Projektowania terapii w oparciu o zasady programowania języka;

➡️Doboru słownictwa pod względem różnych kryteriów (użyteczności, budowy).

Dołącz do kursu i odbierz IMIENNE ZAŚWIADCZENIE

grafika biret

NIgdy nie przestawaj się rozwijać i dążyć do samodoskonalenia!

Zadbaj o to, żeby pacjent odczuł, że trafił w dobre ręce. Wykaż się profesjonalizmem,

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie!

Przygotowaliśmy dla Ciebie także materiały szkoleniowe! Na pewno wykorzystasz je w swojej pracy.

 

 

Plan szkolenia

 

I. Część teoretyczna

➡️ 1. Krótkie przypomnienie funkcji języka i zasad programowania języka

II. Część praktyczna

➡️ 1. Etap II – od sylaby otwartej do pierwszego słowa

➡️ 2. Kryterium doboru sylab:

– kryterium możliwości użytkownika

– kryterium rozwojowe

– kryterium motoryczne

– dobór słownictwa (kryterium funkcjonalne, kryterium motoryczne)

– kolejność wprowadzania kategorii gramatycznych

– propozycje zabaw z pierwszymi sylabami i słowami

– pomoce terapeutyczne

➡️ 3. Etap III – od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych

– wprowadzanie nowych jednostek leksykalnych w oparciu o kryterium motoryczne, użyteczności i fleksyjne

– rozszerzanie zasobu słownika czynnego

– fleksja werbalna

– fleksja nominalna

– przymiotniki, liczebniki i zaimki

– zabawy językowo-motoryczne

– pomoce terapeutyczne

 

 

Co otrzymujesz w ramach kursu?

 

 

Zaświadczenie

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz materiały ułatwiające przyszłe prace z pacjentem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikona-12.webp

120 dni dostępu do szkolenia

Dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania!

 

Kto przeprowadzi szkolenie?

 

OLA-ROSINSKA

 

Nasz specjalista mgr Aleksandra Rosińska – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, językoznawcą, nauczycielem polskiego jako obcego, terapeutą miofunkcjonalnym i terapeutą ręki, instruktor jogi dla dzieci.

ZAKUP SZKOLENIE W NIŻSZEJ CENIE! ZAKUP PAKIET SZKOLEŃ

  • Produkt w promocji
    270  VAT

Twoja wiedza jest silnym narzędziem – poszerzaj ją i inspiruj innych do działania! Wiedza, empatia i efektywność są kluczami do osiągnięcia sukcesu każdego terapeuty! Twój udział jest nieoceniony – bądź z nami!

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.” – Carolyn Hooper

  • Szkolenia posiadają Akredytację Kuratora Oświaty i mogą być finansowane ze środków publicznych – pomoc w wypełnianiu wniosków kontakt@teczka-logopedy.pl
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
  • Kurs można zamówić z odroczonym 21-dniowym terminem płatności dla placówki oświatowej lub indywidualnie.
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Może spodoba się również…