Monika Kułak
Pedagog
Poza najważniejszą życiową rolą, którą jest mi dane pełnić od 3 lat, jestem też nauczycielem i pedagogiem. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a specjalizuję się w bajkoterapii. Promuję wychowawcze wypływy aktywności ruchowej i tworzę pomoce do pracy terapeutycznej.