Katarzyna Zaras
Katarzyna Zaraś
Neurologopeda

Od 2010 roku zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych po uszkodzeniach OUN. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Szpitala Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie – Jeziornej, Centrum Origin w Otwocku, a także w Fundacji Avalon i  warszawskich poradniach. Szczególnie interesują ją zaburzenia funkcji językowych w postaci afazji, zaburzenia połykania oraz praca z pacjentami po tracheotomii, w tym z osobami w stanach ciężkich.