Magdalena Bielenin
Logopeda

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania oraz specjalista w zakresie pracy z dzieckiem i uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z wielką pasją dzieli się bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi.

– Ukończyła studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe na kierunku logopedia oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, oligofrenopedagogiki i Szkołę Trenerów I stopnia.  Dodatkowo podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez liczne kursy i szkolenia, m.in.:

– Programowanie mowy i języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

– MAKATON – program rozwoju komunikacji – szkolenie podstawowe i zaawansowane

– Diagnoza i terapia stymulacyjna metoda Carla Delacato

– Indywidualne programy edukacyjo-terapeutyczne – zasady tworzenia i ewaluacja

– Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.

– Kształtowanie zachowań werbalnych i społecznych u dziecka z autyzmem.

– Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym

– Autyzm – diagnoza, terapia, edukacja

– Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej

– Ocena poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

– Agresja oraz inne zaburzenia u osób z głębokim upośledzeniem umysłowym

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w RODN „WOM” w Bielsku-Białej,

Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Specjalistycznej Poradni dla Dzieci z wadą wzroku, Słuchu i Autyzmem, szkolepodstawowejspecjalnejoraz w przedszkolu terapeutycznym. Od wielu lat jest wykładowcą Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.