Krzysztof Czapliński

Krzysztof Czapliński
Logopeda

Jestem aktorem oraz logopedą. Od kilku lat prowadzę zajęcia z dorosłymi. Uczę prawidłowej i precyzyjnej wymowy, radzenia sobie ze stresem, modulacji głosu, higieny głosu, autoprezentacji… i wszystkiego co wiąże się z mówieniem.