Szkolenia z tego działu to doskonała okazja dla logopedów, terapeutów pracujących z dorosłymi osobami z zaburzeniami mowy w poszerzeniu swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych.

Podczas szkoleń zdobędziesz wiedzę na temat diagnozowania i terapii zaburzeń mowy u dorosłych pacjentów, między innymi: afazja, jąkanie, emisja głosu i inne.

Ponadto, szkolenia te pozwalają nauczyć się metod i technik terapeutycznych, a także doskonalić umiejętności komunikacyjne, które są szczególnie istotne w pracy z dorosłymi pacjentami.