Dominika Szczepańska
Dominika Szczepańska
Logopeda

Terapeuta miofunkcjonalny, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę logopedyczną. Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz terapią dyslalii (wady mowy) u dzieci oraz dorosłych. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Warszawski.