0(0)

Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

 • 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
dr n. med. Joanna Sewastynowicz– logopeda, audiofonolog

Tematyka szkolenia:
Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Od czego rozpocząć terapię zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu?
 • Jakie cele terapii wynaczyć w przypadku pacjentów z afazją/dyzartrią?
 • Jak przygotować program terapii dla pacjenta z poudarowymi zaburzeniami mowy?
 • Jakie metody terapeutyczne można zastosować w pracy z chorym z afazją/dyzartrią?
 • W jakim zakresie neurologopeda może podjąć współpracę z rodziną/opiekunami pacjenta?
 • Na czym polega współpraca neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą podczas procesu terapeutycznego pacjenta po udarze mózgu?

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp2:00:00
Materiały/pobierz

Faza zdrowienia pacjenta po udarze mózgu, a postępowanie terapeutyczne

Różne podejścia terapeutyczne w rehabilitacji neurologopedycznej pacjentów z:

-afazją, – dyzartrią, anartrią

Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej

Narzędzia i metody stosowane w terapii poudarowych zaburzeń mowy

Współpraca z chorym i jego rodziną podczas procesu terapeutycznego

Zakres współpracy neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą w terapii pacjenta po udarze mózgu

Niejęzykowe zaburzenia poznawcze i emocjonalne w terapii neurologopedycznej

O autorze

4.72 (113 ratings)

223 produktów

15703 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • Logopedzi
 • Studenci Logogopedii
 • Fizjoterapeuci