0(0)

Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny.

Tematyka szkolenia:
Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe (karty pracy do terapii + materiały szkoleniowe)

Osiągnięcia

  • Nabycie umiejętności dokonywania diagnozy sygmatyzmu interdentalnego, w tym oceny budowy narządów mowy oraz funkcji prymarnych
  • Nabycie praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z seplenieniem międzyzębowym
  • Poznanie ciekawych pomysłów, pomocy i materiałów do pracy, m.in. nad korekcją i utrwalaniem głosek szeregu syczącego

Program

3‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:2:01:09
Materiały szkoleniowe

1. Definicja i charakterystyka seplenienia międzyzębowego

2. Omówienie wywiadu logopedycznego przy seplenieniu międzyzębowym.

3. Diagnoza logopedyczna ze szczególnym uwzględnieniem:

a) budowy aparatu artykulacyjnego

b) funkcji prymarnych: odgryzania, gryzienia, żucia, oddychania, połykania

4. Etap przygotowawczy do terapii sygmatyzmu międzyzębowego:

a) ćwiczenia oddechowe

b) pozycja spoczynkowa języka

c) ćwiczenia warg

d) ćwiczenia języka

e) ćwiczenia policzków i stabilizacja żuchwy

f) ćwiczenia połykania

5. Etap właściwej pracy korekcyjnej w terapii sygmatyzmu międzyzębowego:

a) etapy wywoływania i utrwalania głosek

b) sposoby wywoływania głosek syczących

c) utrwalanie głosek syczących w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach.

6. Prezentacja literatury, kart pracy, gier i innych pomocy logopedycznych.

O autorze

4.72 (113 ratings)

223 produktów

15703 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • początkujący logopedzi,
  • studenci logopedii,
  • logopedzi z doświadczeniem pragnący usystematyzować swoją wiedzę.